Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kvalitetskontroll

Det är av yttersta vikt att Webers produkter och system appliceras enligt Webers anvisningar.

Våra system består av produkter vars unika egenskaper testats noggrant för att tillsammans ge den funktion som efterfrågas.

Kontrolldokument

I våra arbets- och monteringsanvisningar hittar du hur de olika systemen ska appliceras. 

Nedan finns kontrolldokument i form av (objekts-)förutsättningar, för egenkontroll eller för besiktning av utförda system. Dessa är framtagna i listform för att säkerställa att inga detaljer i systemen glöms bort eller för att underlätta kontroll och besiktning av relevanta detaljer.

(Objekts-)Förutsättningar

Dokument för att kontrollera och säkerställa att förutsättningarna är rätt innan installation av tätskikt är något som ska fyllas i av den som applicerar systemet innan själva applikationen påbörjas.

Syftet med detta är att kontrollera om nödvändiga detaljer uppfyller ställda krav för att tätskiktet ska få de egenskaper som det är designat för.

(Objekts-)Förutsättningar finns för nedanstående system:

Tec Disperssionssystem, Tec Foliesystem, Litex Våtrumssystem

Tätskiktssystem i simbassänger

Egenkontroll

Egenkontrollen är ett dokument som ska fyllas i av den som applicerar systemet när appliceringen utförs.

Egenkontrollens syfte är att säkerställa att alla detaljer utförs på anvisat sätt samt att man utifrån egenkontrollen vid överlämning av arbetet ska kunna göra en bedömning om utfört arbete uppfyller gällande kravställningar.

Egenkontroll finns för nedanstående system:

Tec Dispersionsystem, Tec Foliesystem:

Tätskiktssystem i simbassänger :

Läs mer