Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec innerhörn

weber.tec innerhörn

Egenskaper

  • Lämplig i Tec Disperssions- och Foliesystem samt i kombination med Superflex D2.

Täta prefabricerade innerhörn av polypropylen och polyetylen

Allmänt

Användningsområde

För användning i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem

Kulörer

Blå

Lagring

Lagras torrt i svalt till normal rumstemperatur, skyddas mot UV-ljus.

Förpackning

20st kartong

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Härdtid
Lagringstid
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Ånggenomgångsmotstånd

Större än 1 000 000 s/m mätt mellan 75 till 100 % relativ fuktighet

Instruktioner

Applicering

Appliceras enligt aktuell monteringsanvisning eller arbetsbeskrivning för valt Weber Tätskikts- eller Våtrumssystem
 

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras torrt i svalt till normal rumstemperatur, skyddas mot UV-ljus.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.