Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tec Superflex D2

Egenskaper

 • Diffussionsöppet tätskiktssystem
 • Genomhärdar i slutet utrymme
 • God spricköverbyggande förmåga
 • Lättapplicerat med borste, roller eller fixkam
 • Sprutbart
 • Enbart för användning på betong eller murverkskonstruktion

Allmänt

Systembeskrivning

Tec Superflex D2 är ett cementbaserat tätskikt som används till offentliga våtrum, storkök, simbassänger och liknande.
För storkök och offentliga våtrum rekommenderas en stabil stomme, en tung konstruktion av betong, lättbetong, Leca® eller andra murverk som ytbehandlats med puts eller spackel, som underlag för tätskikt och plattsättning för att ge en långsiktigt hållbar konstruktion.

Användningsområde

Som självtorkande cementbaserat tätskikt på golv och vägg i offentliga våtrum, storkök, simbassänger och liknande. Endast för användning på tunga vägg-/golvkonstruktioner av exempelvis betong eller putsade/spacklade murverk där en vidhäftningshållfasthet större än 1,0 MPa kan säkerställas. Betong sla dessutom vara äldre än 1 månad, puts och mineraliska spackel ska innan applicering ha mindre än 90% relativ fuktighet.
Under tryckande vatten ska bindemedlet för underlaget utgöras av lågalkaliskt cement.
Även för användning ovan golvvärme samt utomhus. Vid användning under tryckande vatten så som i simbassänger ska vattnet som belastar konstruktionen ha en hårdhetsgrad > 5dH°, sulfatmängd < 600mg /L, magnesiummängd < 1000 mg/L och en löst koldioxidmängd som är < 40 mg/L. Systemet rekommenderas ej för sättning av tunn glasmosaik i beskrivna miljöer.

Underlag

Betong
Puts
Spackel
 

Ingående komponenter

 • Tec Superflex D2

Under tryckande vatten

 • Tec Fiberremsa

Vid icke tryckande vatten

 • Tec Tätremsa
 • Tec Innerhörn
 • Tec Ytterhörn
 • Tec Rörmanschetter

Fästmassa väljs efter aktuell konstruktion, plattyp eller önskade applikationspreferenser. Se aktuell monteringsanvisning för avsett användningsområde. Systemkompatibla fästmassor är:

 • Set Comfort Light
 • Set Comfort Swim
 • Set 860 F
 • Set 862

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Tätningar mot brunnar i offentliga duschrum och storkök samt tätningar mot rörgenomföringar, lampor eller andra genomföringar / infästningar genom tätskiktet under tryckande vatten kräver särskild anpassning från objekt till objekt. Det är därför av yttersta vikt att de lösningar som ska användas, innan applikation, konfirmeras med representant från Weber. Montering av tätskiktet görs, efter att överenskommen tätning mot detaljer utförts samt enligt aktuell arbetsanvisning för avsett användningsområde.

Tätskiktstjockleken ska vid färdig applikation vara enligt följande:

 • Balkonger och terrasser: minst 2 mm
 • Restaurang- och storkök: minst 2 mm
 • Bassänger: minst 3 mm

Efterbehandling

Sättning av plattor och fogning görs med Xerm 848 Pox enligt aktuella produktdatablad.Fogning utföres när fästmassan är gångbaroch fogningsbar. Fogmassa väljs efter aktuell konstruktion, plattyp eller med hänsyn till preferenser i brukandemiljön så som belastning på ytorna och städmetoder. Se aktuell monteringsanvisning för avsett användningsområde. Systemkompatibla fogmassor är:

 • Color 815 Flexfog
 • Color Perfekt (även Rapid)
 • Color 873
 • Xerm 848 Pox

Praktiska tips

Rengöring av verktyg görs i ohärdat tillstånd med vatten, i härdat tillstånd mekaniskt.

Observera

Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag, högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs också torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.