Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tec Foliesystem

Egenskaper

  • Ångtäthet > 2 600 000 s/m
  • Säkerställer samma täthet över hela ytan
  • Tät även om stora rörelser uppstår
  • Snabb installation för den utbildade hantverkaren
  • Kräver ett sugande underlag för snabb installation (ej Minerit VT eller liknande)
  • Används i zon 1 och zon 2 i våtrum enl. BKRs branschregler BBV 10:1.

 

Tec Foliesystem använts som tätskikt på golv och vägg i våtutrymmen.

Särskilt lämpligt för användning i lätta vägg-/golvkonstruktioner såsom uppstyvade träbjälklag, gips eller våtrumsskiva på reglar.

För användning ovan golvvärme.

 

 

Allmänt

Systembeskrivning

Med Tec Foliesystem säkerställs rätt täthet i hela våtrummet. En klar blå färg med tryck signalerar att tätskiktet är på plats vid besiktning och möjliggör spårbarhet.

Användningsområde

Som tätskikt på golv och vägg i privata våtrum, våtrum belägna i hotellrum och dylikt. Särskilt lämplig för användning i lätta vägg-/golvkonstruktioner så som uppstyvade träbjälklag eller våtrumsskiva på reglar. För användning ovan golvvärme. Även för användning på väggar i offentliga våtrum där underlaget består av fuktsäker våtrumsskiva på regelverk.

Underlag

Betong, puts, mineraliskt bundet spackel, godkända våtrumsskivor, kartonggips.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Utföres enligt aktuell monteringsanvisning. 

Observera

Materialet ska vid applicering ha samma temperatur som omgivande klimat, lagra därför materialet inomhus innan applikation. Bäst resultat fås vid en appliceringstemperatur mellan +15 och +25°C. Systemet ska plattsättas inom 10 dagar från applikation.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Enligt ”Egenkontroll – Weber Våtrumssystem”

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.