Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tec Epoxisystem

Egenskaper

 • Hög kemisk beständighet
 • För användning i tungt belastade industrier, laboratorier och saltvattenbassänger
 • Fungerar där många andra lösningar inte är lämpliga
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter för härdplaster
 • AFS2005: 18 måste följas

Allmänt

Systembeskrivning

Tec Epoxisystem är ett tätskikt som används i svåra miljöer som mejerier och laboratorier samt under tryckande vatten.
Passar till både golv och tak. Rekommenderas särskilt när glasmosaik ska användas i något av dessa miljöer.

Användningsområde

Som härdplastbaserat tätskikt på golv och vägg i kemiskt belastade miljöer så som mejerier, laboratorier och dylikt eller under tryckande vatten där cementbaserat tätskikt ej lämpar sig. Tätskiktssystemet lämpar sig endast för användning på tunga vägg-/golvkonstruktioner av exempelvis betong eller putsade/spacklade murverk där en vidhäftningshållfasthet större än 1,5 MPa kan säkerställas. Även för användning ovan golvvärme samt utomhus, ej för tätning ovan uppvärmda utrymmen. Systemet rekommenderas särskilt vid sättning av glasmosaik i beskrivna miljöer. Före användning ska det kontrolleras att den kemiska beständigheten hos produkterna är tillräcklig för det aktuella användningsområdet, se särskild motståndstabell.

Underlag

Betong äldre än 1 månad, puts och mineraliska spackel ska innan applicering ha mindre än 90 % relativ fuktighet. Under tryckande vatten ska bindemedlet för underlaget utgöras av lågalkaliskt cement.

Ingående komponenter

 • Prim 807 Pox
 • Tec 827S Pox
 • Xerm 848 Pox
 • Epoxisand 0,5-1,0 mm
 • Tec Tätremsa
 • Tec Inner- och Ytterhörn (ej under tryckande vatten)

Dokument

Produktdatablad pdf

Ytterligare dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Tätningar mot brunnar i kemiska industrier och storkök samt tätningar mot rörgenomföringar, lampor eller andra genomföringar/infästningar genom tätskiktet under tryckande vatten kräver särskild anpassning från objekt till objekt. Det är därför av yttersta vikt att de lösningar som ska användas, innan applikation, konfirmeras med representant från Weber. Montering av tätskiktet görs, efter att överenskommen tätning mot detaljer utförts, enligt aktuella produktdatablad. Tätning av hörn och skarvar genomförs med Tec Inner- och Ytterhörn och/eller Tec Tätremsa där dessa limmas med Tec 827S Pox mellan 1:a och 2:a heltäckande skiktet Tec 827S Pox. Tätskiktsappliceringen föregås alltid av primning med Prim 807 Pox på sugande underlag. Tätskiktstjockleken ska vid färdig applikation vara minst 2 mm.

Efterbehandling

Sättning av plattor och fogning görs med Xerm 848 Pox enligt aktuella produktdatablad.

Praktiska tips

Det är oerhört viktigt att epoxi inte härdar ut till fullo innan efterföljande skikt appliceras, då detta kan orsaka vidhäftningsproblem.
För att inte vara beroende av en styrd tidsmarginal inom vilket nästa produkt ska appliceras rekommenderas därför att sandning av sista skiktet Prim 807 och Tec 827S Pox utförs.

Observera

Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag, högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.