Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tec Dispersionssystem

Egenskaper

 • Ångtäthet > 1 000 000 s/m
 • Lätt att delreparera
 • Kan appliceras på täta (icke sugande) våtrumsskivor
 • Hög alkalibeständighet på underlag av betong
 • Används i våtrum av betong eller murade konstruktioner
 • Används i zon 2 i våtrum av skivmaterial enl. BKRs BBV 10:1.

Allmänt

Systembeskrivning

Används där material, konstruktion och intilliggand ytor måste skyddas från vatten, eftersom en normal keramisk golv- och väggkonstruktion inte är vattentät utan endast vattenfast.

Användningsområde

Som målningsbart tätskikt på golv och vägg i privata våtrum, våtrum belägna i hotellrum och dylikt. Särskilt lämplig för användning på tunga vägg / golvkonstruktioner av exempelvis betong eller putsade / spacklade murverk. Även för användning ovan golvvärme. Kan också användas ovan skivmaterial på alla väggar 1 m från duschzonen. Detta förutsätter dock att duschen inte är placerad mot yttervägg. Rekommenderas inte på kartongklädda gipsskivor då mycket fukt förs på konstruktionen vid applikation.

Underlag

Betong, puts, mineraliskt bundet spackel, godkända våtrumsskivor, kartonggips.

Ingående komponenter

 • Tec 1 Tätskiktsprimer
 • Tec 2 Tätskiktsmembran
 • Tec Tätremsa
 • Tec Innerhörn
 • Tec Ytterhörn
 • Tec Rörmanschetter
 • Tec Brunnsmanschett (vid bruk av golvränna enligt Weber Golvbrunnsguide för golvrännor ska Tec Brunnsmanschett DBR användas)

För tätning mot rörgenomföringar används lämplig rörmanschett enligt nedanstående specifikation:

 • Tec Rörmanschett 10-28 mm
 • Tec Rörmanschett 32-55 mm
 • Tec Rörmanschett 75-110 mm
 • Tec Rörmanschett 2x24-32 mm
 • Tec Rörmanschett 3x24-32 mm

Fästmassa väljs efter aktuell konstruktion, plattyp eller önskade applikationspreferenser. Systemkompatibla fästmassor är:

 • Set Basic
 • Set Comfort light
 • Set 605 Objektfix
 • Set 610 Multi DR
 • Set 611 Multi Snabb
 • Set 612 Multi Vit

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Utföres enligt aktuell monteringsanvisning.

Efterbehandling

Plattsättning görs med angivna material enligt gällande monteringsanvisning.

Praktiska tips

Vid spill, tvätta omedelbart bort materialet med varmt vatten.

 • Den högre mängden Tec 1 som ger > 1 000 000 s/m ska användas vid lätta konstruktioner med skivmaterial för att säkerställa ett godkänt system.
 • Den lägre mängden Tec 1 som enbart ger > 250 000 s/m är dock tillräcklig för att säkerställa ett godkänt system på underlag av betong eller putsade / spacklade murverk.

Observera

Ånggenomgångsmotståndet varierar beroende på applicerad mängd och appliceringsförfarandet. Säkerställ därför att angivna mängder appliceras så som de anges i monteringsanvisningen.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Enligt ”Egenkontroll – Weber Våtrumssystem”

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.