Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tec Dispersionssystem

Egenskaper

 • Ångtäthet > 1 000 000 s/m
 • Går att delreparera
 • Kan appliceras på täta våtrumsskivor
 • Hög alkalibeständighet på underlag av betong
 • Används i våtrum på betong eller murade konstruktioner
 • Används i zon 2 i våtrum på skivmaterial enl. BKRs BBV 15:1.

Allmänt

Användningsområde

Som rollningsbart tätskikt på golv och vägg i privata våtrum, våtrum belägna i hotellrum och dylikt. För användning i våtzon 1 på tunga vägg / golvkonstruktioner av exempelvis betong eller putsade / spacklade murverk.

Även för användning ovan golvvärme.

Kan även användas ovan skivmaterial på alla väggar i våtzon2, 1 m från duschzonen. Detta förutsätter dock att duschen inte är placerad mot yttervägg.

Underlag

Våtzon 1: Betong, puts, mineraliskt bundet spackel.

Våtzon 2: Spackel, puts, mineraliskt bundet spackel, kartonggipsskivor, våtrumsskivor.

Underlag

Våtzon 1: Betong, puts, mineraliskt bundet spackel.

Våtzon 2: Betong, puts, mineraliskt bundet spackel, godkända våtrumsskivor, kartonggips.

Ingående komponenter

 • Tec Ångspärr (fd Tec 1 Tätskiktsprimer)
 • Tec Membran och folielim (fd Tec 2 Tätskiktsmembran)
 • Tec Tätremsa
 • Tec Innerhörn
 • Tec Ytterhörn
 • Tec Rörmanschetter
 • Tec Brunnsmanschett (vid bruk av golvränna enligt Weber Golvbrunnsguide för golvrännor ska Tec Brunnsmanschett DBR användas)

För tätning mot rörgenomföringar används lämplig rörmanschett enligt nedanstående specifikation:

 • Tec Rörmanschett 10-28 mm
 • Tec Rörmanschett 32-55 mm
 • Tec Rörmanschett 75-110 mm
 • Tec Rörmanschett 2x24-32 mm

Fästmassa väljs efter aktuell konstruktion, plattyp eller önskade applikationspreferenser. Systemkompatibla fästmassor är:

 • Set Basic
 • Set Comfort light
 • Set 610 Multi DR
 • Set 611 Multi Snabb
 • Set 612 Multi Vit
 • Set 640 Light
 • Set 614 Multi Flyt Normal
 • Set 615 Multi Flyt Snabb

 

 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Utföres enligt aktuell monteringsanvisning.

Efterbehandling

Plattsättning görs med angivna material enligt gällande monteringsanvisning.

Praktiska tips

Vid spill, tvätta omedelbart bort materialet med varmt vatten.

Observera

 

 

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Enligt ”Egenkontroll – Weber Våtrumssystem”

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.