Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Litex Våtrumsskiva

Egenskaper

 • Ångtäthet > 5 000 000 s/m
 • Färdigtätad våtrumsskiva
 • Väger endast fr. 1,3 kg / m2
 • Arbetstiden för skivor + tätskikt är samma som enbart för tätskikt av annan tyå.
 • Värmeisolerande
 • Används i zon 1 och zon 2 i våtrum enl. BKRs branschregler BBV 10:1

Allmänt

Systembeskrivning

Litex våtrumsskivor är byggskivor försedda med ett av marknadens mest avancerade tätskikt.
Endast skarvförseglingar och förseglingar runt rörgenomföringar måste göras för ett färdigt tätskikt. Kakla direkt på skivan efter förseglingarna gjorts.

Användningsområde

Som våtrumsskiva med färdigt tätskikt på vägg i privata våtrum, våtrum belägna i hotellrum och dylikt. Särskilt lämplig för användning i lätta väggkonstruktioner så som regelväggar. Systemet kompletteras med Tec Foliesystem eller Disperssionssystem på golv.

Underlag

Betong, puts, mineraliskt bundet spackel, träreglar upp till cc 600 mm, stålreglar upp till cc 600 mm, godkända våtrumsskivor, kartonggips, byggskivor så som plywood eller osb.

Ingående komponenter

 • Litex Våtrumsskiva
 • Litex Monteringslim
 • Litex Monteringsbricka
 • Litex Tätremsa
 • Tec Folie
 • Tec 2 Tätskiktsmembran
 • Tec Innerhörn
 • Tec Ytterhörn
 • Tec Rörmanschetter
 • Tec Brunnsmanschett (vid bruk av golvränna enligt Weber Golvbrunnsguide för golvrännor ska Tec Brunnsmanschett DBR användas)

För tätning mot rörgenomföringar används lämplig rörmanschett enligt nedanstående specifikation:

 • Tec Rörmanschett 10-28 mm
 • Tec Rörmanschett 32-55 mm
 • Tec Rörmanschett 75-110 mm
 • Tec Rörmanschett 2x24-32 mm
 • Tec Rörmanschett 3x24-32 mm

Fästmassa väljs efter aktuell konstruktion, plattyp eller önskade applikationspreferenser. Systemkompatibla fästmassor är:

 • Set Comfort light
 • Set 610 Multi DR
 • Set 612 Multi Vit

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Utföres enligt aktuell monteringsanvisning.

Efterbehandling

Plattsättning görs med angivna material enligt gällande monteringsanvisning.

Praktiska tips

Infästningar måste planeras och förstärkning i form av kortling eller plywood som måste monteras bakom infästningen. Där infästningarna måste dras åt hårt eller där tung belastning kan förekomma måste dessutom förstärkningar i form av belastningspunkter av bruk utföras i Litex-skivan så som monteringsanvisningen anger för nederkant på vägghängd WC.

Observera

Materialet ska vid applicering ha samma temperatur som omgivande klimat, lagra därför materialet inomhus innan applikation.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Enligt ”Egenkontroll – Weber Våtrumssystem”

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.