Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec tillbehörslim

webertec tillbehörslim
webertec tillbehörslim

Ny

Egenskaper

  • Elastiskt och fukthärdande
  • För limning av folieskarvar och tillbehör
  • Smidig och lätt att applicera
  • Mycket bra vidhäftning
  • Skapar en vattentät limfog
  • Snabbhärdande
  • 1-komponent

Elastiskt fukthärdande 1-komponent lim för limning av folieskarvar och tillbehör i Tec Foliesystem.

webertec tillbehörslim är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas.

Tillbehörslimmet kan även användas för limning av Tec folie på Purus monteringsplatta.

Allmänt

Användningsområde

För limning av folieskarvar och tillbehör i Tec Foliesystem.

Kan även användas för limning av olika material som, trä, olika metaller, plast, gips, betong, puts, tegel, leca, lättbetong, glas, keramik, skiffer, marmor, granit, glaserade ytor, etc.

Ytterligare information

Webertec tillbehörslim är ett fukthärdande lim. Det innebär att den härdar med hjälp av fukt i material och luft. Härdningen sker långsammare under vinterhalvåret när luftfuktigheten är låg och snabbare under sommarhalvåret när luftfuktigheten är hög.

Vi rekommenderar därför att limytan sprejas för att försäkra sig om en snabb härdning oberoende årstid.

Limspackel bör ge 4-5 kvm/l

Åtgång: 1 patron räcker till ca 5 lpm vid montering av tätremsor.

För fullständig monteringsanvisning, se aktuell monteringsanvisning för TecFoliesystem.

 

Tec Foliesystem

Kulörer

Vit

Underlag

Trä
Gips
Spackel och puts
Glas och keramik
Sten
Plast (ej feta typ PP eller PE)
Metall

Lagring

Lagras svalt.

Hållbarhet ca 12 månader i oöppnad patron.

Förpackning

Patron på 290 ml.

12 patroner per låda.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

     
Appliceringstemperatur +5°C till +35°C  
Skinnbildningstid 5-8 min (vid 23ºC och 50 % rf)  

Hårdhet Shore A DIN 53505

ca 55º 

 
Härdtid
Härdningstid

4 - 6 mm/24 timmar (vid 23oC och 50 % rf)

 
Lagringstid Minst 12 mån i sval och torr miljö i obruten förpackning  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass

Ej brännbar

 
Kemiska egenskaper
pH 8-9  
Densitet 1,60 g / ml  
Konsistens Pasta  
Temperaturbeständig -40°C till +90°C. Temporärt 120 grader (8 timmar)  
Kemisk beständighet    
Bra beständighet

Beständig mot söt-, salt- och kalkvatten, vattenlösliga rengöringsmedel, svaga syror och baser samt vanligt avloppsvatten.

 
Temporär beständighet Temporärt beständig mot drivmedel, mineraloljor, vegetabiliska och
animaliska fetter och oljor.
 
Dålig beständighet

Ej eller kortvarigt beständig mot organiska lösningsmedel, koncentrerade
baser och mineralsyror, lack och färgförtunningsmedel, bitumen och asfalt
samt alkohol.

Tillbehörslimmet har ingen eller dålig vidhäftning mot polyeten,
polypropen, silikon, teflon samt vissa mjukgjorda plaster.

Vid limning skall alltid limytan skyddas mot UV-strålning.

 

Instruktioner

Förbehandling

Underlagen ska vara rena från olja, fett, lösa partiklar, damm eller andra vidhäftningsförsämrande partier.

Vid användning i samband med Tec Foliesystem ska underlaget vara förberett så att det är dokumenterat lämpligt för montering av tätskikt och keramik.

Applicering

Applicera limmet med fogpistol.

Skär av toppen med en kniv och applicera limmet flödigt. Fördela med limspridare eller spackel.  Var noga med att sprida tillräckligt mycket lim så att limmet väter över ordentligt på folien/tillbehörets baksida. Gnid fast folien/tillbehöret så att inga luftfickor eller veck förekommer. Skarvar och tillbehör förseglas med Membran och folielim alternativt Folie- och skarvlim enligt gällande monteringsanvisning för Tec Foliesystem.

Webertec tillbehörslim är ett fukthärdande lim. Det innebär att den härdar med hjälp av fukt i material och luft. Härdningen sker långsammare under vinterhalvåret när luftfuktigheten är låg och snabbare under sommarhalvåret när luftfuktigheten är hög.

Vi rekommenderar därför att limytan sprejas för att försäkra sig om en snabb härdning oberoende årstid.

Limspackel bör ge 4-5 kvm/l
Åtgång: 1 patron räcker till ca 5 lpm vid montering av tätremsor.


För fullständig monteringsanvisning, se aktuell monteringsanvisning för TecFoliesystem.

Uttorkning/härdning

Fukthärdande system.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras svalt.

Hållbarhet ca 12 månader i oöppnad patron.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.