Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec superflex D2

weber.tec superflex D2
weber.tec superflex D2

Egenskaper

  • Diffusionsöppen
  • Flexibel
  • Torkar i slutet utrymme
  • Åtgång endast 2,5-3,75 kg / m2
  • Lätt att applicera med borste, roller eller tandspackel
  • Sprutbar
  • Lagringstid 12 mån

Tec Superflex D2 är ett snabbhärdande, flexibelt, 2-komponent tätskikt avsett att användas i konstruktioner som ska beläggas med keramiska plattor i tuffa miljöer såväl inom- som utomhus.

Allmänt

Användningsområde

Tec Superflex D2 är ett tätskikt som används till balkonger, terrasser, restaurang/storkök, bassänger och offentliga våtutrymmen. Tätskiktet lämpar sig särskilt väl där en snabb genomhärdning är nödvändig.

Tätskiktet lämpar sig ej för användning i havsvattenbassänger, kemisk industri, laboratorier, mejerier och dylikt.

Vid användning i pooler / simbassänger ska vattnet som belastar konstruktionen ha en hårdhetsgrad > 5dH°, sulfatmängd < 600mg /L, magnesiummängd < 1000 mg/L och en löst koldioxidmängd som är < 40 mg/L.

För användning på betong äldre än 1 månad med mindre än 90% relativ fuktighet.

På spacklade och putsade murverk som uppvisar en ythållfasthet större än 1,0 Mpa. Under tryckande vatten ska underliggande konstruktion endast utgöras av gjuten sådan.

Underlag

Betong
Puts
Spackel
 

Lagring

12 månader i oöpnnad förpackning i rumstemperatur.

Förpackning

2 komp förp. i plast á 24 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Materialåtgång

Materialåtgång: 1,25 kg/m²/mm
Balkonger och terasser: minst 2 mm
Restaurang- och storkök: minst 2 mm
Oisolerade källarutrymmen:  minst 2 mm
Bassänger: minst 3 mm

 
Appliceringstemperatur +5 till +30°C  
Torktid

Torktid per skikt: 4 timmar
Plattsättningsbar: minst 4 timmar efter sista skiktet
Fullt uthärdad: efter minst 3 dygn

 
Appliceringsutrustning Kalkkvast, pensel, roller, fixkam eller spruta  
Användningsområde
Tryckhållfasthet
Böjdraghållfasthet
Vidhäftning
Dragvidhäftningshållfashet
Krympning
Fysikaliska egenskaper
Densitet efter blandning: ca. 1.05 kg/dm³
Kemiska egenskaper
Användningstid ca 45 min  
Nötningsmotstånd
Värmetekniska egenskaper

 

Instruktioner

Blandning

Blanda samman komponent A och B med en visp som icke tillför luft. Blandningshastigheten ska vara mindre än 800 varv per minut. Blanda i minst 3 minuter och tills dess att en helt klumpfri och homogen tätskiktsslamma erhålls.

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt enligt gällande konstruktionskrav samt ha en ythållfasthet större än 1,0 Mpa om inte annat anges i arbetsanvisningen för aktuellt applikationsområde.

Underlaget ska vara av brädriven betong äldre än 1 månad under gynnsamma härdbetingelser med en relativ fuktighet mindre än 90%. På murverk putsat med cementbaserad puts (minst klass B), brädriven eller våfflad med ytstruktur som motsvarar fotobilaga putsstrukturer 2-3 i AMA Hus 14 kapitel LBS. Som normalt uttorkningsklimat anses + 20ºC och en relativ luftfuktighet ≤ 65%.

Oisolerad betongplatta på mark skall ha ett kapillärbrytande skikt med fungerande dränering. Bassänger ska vara gjutna i konstruktionsbetong som uppfyller kravet för vattentät enligt SS 13 72 14. Konstruktionsbetongen bör vara överarmerad. Underlaget förvattnas till ett jämnt sugande underlag, fritt vatten får ej förekomma.

Starkt sugande underlag primas med Floor 4716 spädd med 5 delar vatten. Under tryckande vatten ska tätning mot genomföringar och infästningar utföras före applikation av Tec Superflex D2.

Applicering

Innan applicering: läs alltid igenom gällande monteringsanvisningar / arbetsbeskrivningar för aktuellt applikationsområde och produktdatablad.
Användaren ska kunna säkerställa att rekommendationer från både datablad och anvisning för aktuellt arbetsområde uppfylls.

För att säkerställa spänningsfri torkning av tätskiktet ska tjockleken ej överstiga 2 mm/skikt. Undvik ryggar och åsar vid applicering då det finns risk för sprickbildning vid tvära variationer i skikttjocklek. Lämpliga verktyg är slät stålspackel, 3-4 mm tandspackel samt kalkkvast.

Anslutningsytor av aluminium ska innan tätskiktsarbetet påbörjas tvättas med T-röd och skyddas med Tec 827S Pox som beströs med ett heltäckande skikt tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0 mm. Övriga metallytor behöver bara tvättas med T-röd då anslutning med Tec Superflex D2 kan göras direkt mot dessa.

Första skiktet borstas ut med en kalkkvast eller arbetas in med en slät stålspackel till ett heltäckande skikt varpå efterslätning utförs så att ett slätt porfritt heltäckande skikt erhålls. När det är gångbart / belastningsbart men fortfarande fuktigt, efter tidigast 4 tim så appliceras erforderliga Weber förseglingar och manschetter så som Tätremsa, Armeringsnät, Rörmanschetter eller prefabricerade hörn för tätning av vinklar, materialövergångar, genomföringar och rörelsefogar.

Alla weber förseglingar och manschetter limmas mot underlaget med Tec Superflex D2 och förseglas sedan på ovansidan med detsamma.

Andra skiktet påförs medan det första skiktet är gångbart / belastningsbart men fortfarande fuktigt, tidigast 4 tim men aldrig senare än 48 timmar efter föregående skikt. Föregående skikt måste ha torkat så att efterföljande applikation kan genomföras utan risk för skador på det föregående skikt.Skiktet spacklas ut med slät stålspackel eller 3-4 mm fixkam med efterslätning så att ett slätt porfritt heltäckande skikt erhålls.

Tredje skiktet påförs precis som andra skiktet. Behövs ytterligare appliceringar kan detta utföras enligt samma metod.

Total skikttjocklek får maximalt vara 5 mm efter att massan har utslätats.

 

Praktiska tips

Rengöring av verktyg görs i ohärdat tillstånd med vatten, i härdat tillstånd mekaniskt.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader i oöpnnad förpackning i rumstemperatur.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.