Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec membran och folielim

weber.tec membran och folielim
weber.tec membran och folielim

Egenskaper

  • Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Disperssionssystem
  • Spricköverbyggande
  • Flexibelt
  • Lätt att applicera med roller eller pensel
  • Går att spruta
  • Åtgång: 1,0 kg/m2 i Tec Disperssionssystem och 0,6 kg/m2 som lim till folien i Tec Foliesystem

Tec Membran och Folielim är ett vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i massiva konstruktioner med keramiska plattor i i våtrum i bostäder och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

Allmänt

Användningsområde

Som tätskiktsmembran i samtliga Weber Våtrumssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat / spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor.
 

Underlag

Tec 1

Lagring

Förvaras svalt.
Får ej utsättas för frost.
Lagringstiden 12 månader.

Förpackning

Burk 15 kg
Burk 5 kg
Burk 2 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång1,0 kg/m²
Vidhäftning>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
VattentäthetKlass VTv, Klass VTg
Deformationsklass3

Instruktioner

Blandning

Produkten är bruksfärdig i förpackningen

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 18, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.
Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

Applicering

Utförs med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för valt Weber Våtrumssystem.

Observera

Tec Membran och Folielim fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Avlägsna eventuellt spill omgående med vatten. Rengör verktygen omedelbart i vatten efter användning. Tec Membran och folielim ska inte användas utomhus eller i bassänger.

Miljö Säkerhet

Lagring

Förvaras svalt.
Får ej utsättas för frost.
Lagringstiden 12 månader.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.