Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec folie- och skarvlim

weber.tec folie- och skarvlim
weber.tec folie- och skarvlim

Egenskaper

  • Självhärdande
  • Spricköverbyggande
  • Flexibelt
  • Lätt att applicera med roller eller pensel
  • Öppentid 4 timmar

weber.tec folie- och skarvlim är ett två komponent vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som lim och skarvförsegling till Tec Foliesystem.

Allmänt

Användningsområde

Som lim och skarvförsegling till Tec Foliesystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat/spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel, formstabila våtrumsskivor eller gipsskivor.

Underlag

Prima med Floor 4716 Primer vid starkt sugande underlag.

Lagring

Förvaras svalt.
Får ej utsättas för frost.
Lagringstiden 12 månader.

Förpackning

Hink 10 kg
Hink 5 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång0,6 kg/m²
Härdtid12 timmar
Vidhäftning>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
VattentäthetKlass VTv, Klass VTg
Deformationsklass3

Instruktioner

Blandning

Blanda samman komponent A och B med en visp som inte tillför någon luft. Blandningshastigheten ska vara mindre än 800 varv per minut. Blanda i minst 2 minuter till dess att tätskiktsslamman är klumpfri och homogen.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor.

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's eller AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 18, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.
Produkten skall vispas (ej skakas) före användning.

Applicering

Utförs med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Våtrumssystem.

Observera

weber.tec folie- och skarvlim fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Rengör verktyg och spill omedelbart med vatten efter användning. Tec folie- och skarvlim ska inte användas utomhus eller i bassänger.

Miljö Säkerhet

Lagring

Förvaras svalt.
Får ej utsättas för frost.
Lagringstiden 12 månader.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.