Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec ångspärr

weber.tec ångspärr
weber.tec ångspärr

Egenskaper

  • Ångtäthet > 1 000 000 s/m i Tec Disperssionssytem
  • Åtgång från 0,15 kg / m2
  • Snabb torktid
  • Applicerbar vått i vått
  • Appliceras med roller

Systemprodukt som ingår i Tec Dispersionssystem tillsammans med Tec Membran och Folielim

Allmänt

Användningsområde

Som ångspärr i Tec Dispersionssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor

Underlag

Betong
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor

Lagring

Torrt och frostfritt. Lagringstid i obruten förpackning min 12 mån.

Förpackning

10 kg plastburk
5 kg plastburk
1 kg plastburk

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Minst 0,25 kg/m2 för att erhålla ett ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.
Minst 0,15 kg/m2 för ånggenomgångsmotstånd större än 250 000 s/m.

Torktid

Minst 40 min

Vidhäftning
Vidhäftning>0,5 MPa i konstruktionen
Densitetca 1,2 kg/m³
Vattentäthet

Instruktioner

Blandning

Produkten används koncentrerad.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.
Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

Applicering

Rör om före användning. Därefter appliceras Tec Ångspärr med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Dispersionssystem, se www.weber.se.

Observera

Läs alltid igenom våra monteringsanvisningar samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och 50% RF, vid lägre temperatur och/eller hög RF så förlängs tiderna.

Miljö Säkerhet

Lagring

Torrt och frostfritt. Lagringstid i obruten förpackning min 12 mån.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.