Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 827s pox

weber.tec 827s pox
weber.tec 827s pox

Egenskaper

  • Flexibelt
  • Hög kemisk beständighet
  • God spricköverbyggande förmåga
  • Fäster mot stål, koppar, mässing och aluminium
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter för härdplaster
  • AFS2005: 18 måste följas

Tec 827S Pox är ett spackelfärdigt tätskikt på epoxibas för vågräta, lodräta och lutande ytor. För användning i extremt kembelastade miljöer så som mejerier, havsvattenbasänger och laboratorier. Efter härdning bildar Tec 827S Pox ett tätskikt som har god vidhäftning till underlaget, är elastiskt och spricköverbyggande , värme- och frostbeständigt samt beständigt mot många utspädda syror och alkalier.

Allmänt

Användningsområde

För användning på vågräta, lodräta och lutande ytor. Används som tätning i extremt kembelastade miljöer så som mejerier, havsvattenbasänger och laboratorier. På sugande mineraliska underlag, inom- och utomhus, på glaserade och oglaserade keramiska plattor. Ej för användning på befintlig keramik utomhus på ytor belägna över uppvärmda utrymmen (ex balkonger och terasser). På underlag av betong äldre än 1 månad med mindre än 90% relativ fuktighet. På murverk putsade med Cementbruk A eller leca / lättbetongbjälklag spacklade med lämplig avjämningsmassa. För tätning mot rörgenomföringar av stål, mässing, koppar, pvc utan mjukgörare i bassängmiljö.

Underlag

Prim 807
Stål
Aluminium
Koppar
Mässing

Lagring

I obruten förp. 12 mån
Lagras torrt, svalt, frostfritt

Förpackning

2-komp. förp. i stål á 2 eller 8 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgångca 2,5 kg/m² vid skikttjocklek ca 2 mm 
Appliceringstemperatur+10°C till +30°C 
TorktidGåbar 24-48 timmar efter applicering
Fullt belastningsbar efter 7 dagar
 
Härdtid
Rekommenderad skikttjocklekminst 2 mm 
Tryckhållfasthet
Vidhäftning
Vidhäftning>1,0 Mpa mot underlaget 
Fysikaliska egenskaper
BindemedelEpoxiharts 
AnvändningstidKärl om 2 kg ca 30 min
Kärl om 8 kg ca 20 min
 
KulörBetonggrå 

Instruktioner

Blandning

Mängden av komponenten B är anpassad till mängden av komponenten A. Delning av satserna innebär att risk föreligger att angivna egenskaper hos produkten ej uppfylls. Töm behållaren med komponenten B ned i behållaren med komponenten A. Blandningen sker i kärlet med komponenten A med hjälp av en borrmaskin med omrörarpaddel som roterar långsamt. Omrörningen måste omfatta materialet även i bottnen och längs väggarna. Efter omrörningen får inga slingor/ränder synas i massan. Blandningstiden är minst 3 minuter. Återstående material av komponent B på väggarna i det tömda kärlet bestryks med en liten mängd färdigblandat material. Detta för att säkerställa att härdning sker.

Förbehandling

Underlaget skall vara avsett för det aktuella ändamålet samt vara utfört enligt god branschpraxis. Det ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Sugande mineraliska ytor primas med Prim 807 Pox. Tec 827S Pox appliceras sedan innan primern har torkat. Om primern antas härda innan applicering av Tec 827S Pox beströs ytan med ungsvärmd kvartssand (kornstorlek 0,5-1,0 mm). Mineraliska underlag kräver en vidhäftningsförmåga hos ytan på minst 1,0 MPa. Betongens relativa fuktighet får inte överstiga 90%. Underlagets temperatur måste under applicering och härdtid ligga minst 3°C över daggpunkten. Vid användning av Tec 827S Pox på ytor som skall ligga under vatten måste tätmembranet bilda ett skarvfritt tråg. Tätmembranet får inte utsättas för genomträngande fukt från baksidan/undersidan. Glaserade och oglaserade keramiska plattor ruggas mekaniskt innan beläggning. Glasmosaik och glas lämpar sig inte som underlag. Rester av fett och vax på glaserade ytor rengörs med aceton. Även inbyggda beslag av korrosionsbeständigt stål skall ytslipas. Större gropar och skador repareras

Applicering

Tec 827S Pox appliceras som tätmembran på vågräta, lodräta och lutande ytor med hjälp av en tandad spackel och dras omedelbart av med slätkantat stålbrätt till jämn tjocklek. Skikttjockleken vid första strykningen är ca 0,8-1,5 mm. Detta innebär en materialåtgång på ca 1,0-1,9 kg/m2. I den andra strykningen läggs ca 0,4-0,5 mm på, motsvarande ca 0,5-0,6 kg/m2. För att tätmembranet skall bli porfritt och ha en tjocklek på minst 2 mm krävs 2-3 strykningar. Efterföljande strykningen görs tidigast 24 timmar efter den föregående och senast inom 3 dagar efter. För större ytor rekommenderas bredspackel med lämplig tandning. Keramiska plattor sätts med Xerm 847 Pox. Om sättning av keramik görs inom 5 dagar krävs inte att ytan beströs med sand. Vid behov beströs den andra beläggningen Tec 827S Pox med tvättad och torkad sand (fraktion 0,5-1,0 mm) till ett heltäckande skikt. Om ytan beströs med sand måste sanden måste sitta fast i tätskiktet efter applicering.

Observera

Vid arbete med härdplaster skall Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 följas. Använd alltid skyddskläder, handskar samt skyddsglasögon. Använd tvål och vatten vid tvättning av spill på hud. OBS lösningsmedel får absolut inte användas! Sopor/rester slängs i sopbehållare avsedd för epoxiavfall. Om förhållandet mellan epoxiharts och härdare blir felaktigt t ex om man inte blandar hela mängden A med hela mängden B så kommer överskottet av den ena eller andra komponenten förbli oreagerat. Angivna tider gäller vid ca 20°C och <65% relativ luftfuktighet. Följ alltid våra anvisningar, förpackningstexter och produktdatablad innan och vid användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se.

Miljö Säkerhet

Lagring

I obruten förp. 12 mån
Lagras torrt, svalt, frostfritt

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.