Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber litex® våtrumsskiva

weber litex® våtrumsskiva
weber litex® våtrumsskiva

Egenskaper

  • Ångtäthet > 5 000 000 s/m
  • Suger inte vatten
  • Fuktstabil till 100% RF
  • Väger från 1,3 kg / m2
  • Lätt att skära och bearbeta
  • Går att böja

Litex Våtrumsskiva är en lätt byggskiva av XPS belagd med en vidhäftningsförbättrad och alkaliskyddad tätskiktsfolie av aluminium. Skivan är vattentät och ångtät av icke fuktabsorberande och icke organiska material för att säkerställa att mögel inte uppstår. Skivan är fuktskadesäker och formstabil även under extrem uppfuktning under lång tid.

Allmänt

Användningsområde

Litex Våtrumsskivor är avsedda för användning som byggskiva och tätskikt direkt under keramiska plattor på vägg enligt aktuell monteringsanvisning. Våtrumsskivan kan också användas för inbyggnad av badrumsinredning och liknande konstruktioner.

Underlag

Betong
Puts
Spackel
Reglar
Byggskivor
Befintlig keramik 

Lagring

Torrt, svalt på plant underlag
Skyddas mot direkt solljus och antändningskällor.

Förpackning

Dimension: 2440 mm x 600 mm (längd x bredd)
Tjocklek: 13 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm och 75 mm.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Härdtid
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Vattenånggenomsläpplighet > 5 000 000 s/m

Instruktioner

Förbehandling

Litex Våtrumsskiva kan monteras på trä- och metallregelverk, befintliga byggskivor, murverk, puts, betong och befintlig klinkeryta. Underlaget ska vara torrt vid montering. Betong ska vara rengjord från formolja och liksom putsade, spacklade samt befintliga underlag vara väl rengjordt från vidhäftningsförsämrande partier om monteriing av Litex Våtrumsskiva ska göras med rekommenderade Set fästmassor.

Applicering

Montering och tätning av Litex Våtrumsskivor ska utföras enligt aktuell monteringsanvisning.

Litex Våtrumsskiva med tjocklek 13 mm ska monteras på regelverk med cc-avstånd på max 300 mm.

Litex Våtrumsskiva med tjocklek 20 mm eller större kan monteras på regelverk med cc-avstånd upp till 600 mm med en kortling vid halva skivlängden om cc-avståndet överskrider 300 mm.

På fast underlag kan alla tjocklekar av Litex Våtrumsskiva användas.

Montering på regelverk
Skivorna ska på reglar fästas längs skivskarvarna och i mitten med gipsskruv som är ca 25 mm längre än tjockleken på aktuell Litex Våtrumsskiva och Litex Monteringsskiva. Skruvavstånd på Litex Våtrumsskiva 13 mm, 20 mm och 30 mm är max 25 cm, 30 cm respektive 40 cm.  Vid montering av Litex Våtrumsskiva på regelverk med ccavstånd 300 mm ska 2-4 skruvar med monteringsskiva placeras längs mitten på skivan. Vid montering av Litex Våtrumsskiva 20 mm eller tjockare på regelverk med cc-avstånd 300-600 mm bör min 1 infästning göras i den horisontellt liggande kortlingen.
Montering av Litex Våtrumsskiva mot stålregel kräver att skruv med nålspets används. Vid montering mot stålregelverk ska även infästning göras i tak- och golvprofil.

Montering på murverk och betong:
Alla tjocklekar av Litex Våtrumsskiva kan användas på putsade eller oputsade murverk  och betong.
Litex Våtrumsskiva med tjocklek 13 mm fästs lämpligast med SERPO 616 Multi Max som appliceras på underlaget med min 8 mm fixkam.
Litex Våtrumsskiva med tjocklek 20 mm eller mer limmas lämpligen med 6-8 punkter SERPO 616 Multi Max jämnt fördelat per kvadratmeter. Där det är tvivel om fästmassans vidhäftning mot underlaget stödskruvas skivan lämpligast med 6-8 infästningar per kvadratmeter.

Efterbehandling

Litex Våtrumsskivor ska alltid beläggas med keramik efter montering och tätning av skarvar och genomföringar.

Observera

Litex Våtrumsskiva får inte utsättas för lösningsmedel då detta kan etsa skada skivan.

Miljö Säkerhet

Lagring

Torrt, svalt på plant underlag
Skyddas mot direkt solljus och antändningskällor.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.