Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 807

weber.prim 807
weber.prim 807

Egenskaper

  • Snabbhärdande epoxy primer för sugande underlag med vidhäftning > 1,0 Mpa
  • Kan användas för lagning av sprickor
  • Kan användas för limning av bompartier
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter för härdplaster
  • AFS2005: 18 måste följas.

Prim 807 Pox är en lösningsmedelsfri, lågviskös, transparent, 2-komponents (epoxiharts och härdare) epoxiprimer som också kan användas för lagningar.

Allmänt

Användningsområde

Används som primer före användning av Tec 827S Pox och Xerm 847 Pox på underlag av betong och andra cementbaserade underlag. Vid användning som primer före applicering av cementbaserade material ska den alltid sandas med tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0 mm. Om det efterföljande materialet är epoxi så behövs ingen sand, däremot så ska den appliceras så fort som möjligt, dock senast inom 10 tim. Underlaget ska uppfylla en vidhäftningshållfasthet på > 1,0 Mpa

Underlag

Betong
A / CS1 klassad puts
Spackel

Lagring

12 månader för torr och oöppnad förpackning 

Förpackning

1 & 5kg förpackning

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångÅtgång ca: 250 – 500g/m2 och gång beroende på underlagets sugförmåga
30 min vid 1 kg och + 20°C
Appliceringstemperatur+10°C till +35°C
Härdtid
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelEpoxiharts
Börjar härdaGenomhärdad efter 24 timmar
AnvändningstidCa 30 min vid 1 kg och + 20°C
Våt volymvikt1050 kg/m³

Instruktioner

Blandning

Mängden epoxiharts och härdare är anpassade till varandra och noggrant bestämt. Töm hela mängden komp B (den övre delen) i komp A (nedre delen), och blanda om under minst 2 min med en lågvarvig borrmaskin med omrörare, använd stänkskydd. Se till, att alla produktrester i bottnen och på sidorna kommer med. Om massan efter blandning hälls i en tom behållare och blandas ytterligare en minut erhålls bättre säkerhet i blandningsproceduren. Blandningsförhållande i viktandelar: Komp A (nedre del): Komp B (övre del) = 7 : 3. Kontrollera att produkten inte är strimmig i färgen.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt för det avsedda nyttjandet samt vara utfört enligt god branschpraxis. Det ska uppfylla de för byggnadsdelen och ändamålet ställda kraven avseende funktion, tolerans och utförande enligt vid tidpunkten för arbetet gällande regler –se Hus AMA. Det ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Betong ska vara minst 1 mån med ett max RF om 95 %. Gäller under förutsättning att underlagets fortvariga RF inte förändras till ett högre värde. Gäller för underlag där den relativa fuktigheten är uppmätt enligt av RBK - Rådet för Bygg Kompetens, www.rbk.nu , godkänd metod, och för metoden auktoriserad fuktkontrollant. Betong och andra cementbaserade underlag ska ha en ytdraghållfasthet på minst 1.5 N/mm². Släta, sintrade, glättade ytor skall blästras så att skrovlighet uppstår innan beläggning. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 7 dygnen ha en temperatur om min +10°C och max +35°C dock minst 3°C över daggpunkten.

Applicering

Sträva efter att få ut hela blandningen på underlaget så fort som möjligt då reaktionen är exoterm (bildar värme), och värmen reducerar produktens användningstid. Använd korthårig roller eller pensel. Om sandning: använd tvättad och torkad sand i fraktion 0,7-1,2 mm som strös i den blöta primern tills underlaget är mättat, åtgång 2 – 3 kg/m². Om underlaget är starkt sugande ska det behandlas två gånger. Den första strykningen ska fortfarande vara klibbig, när nästa skikt läggs på (använd spikskor). Väntetid mellan strykningarna 2 - 10 tim. Om detta inte går att åstadkomma måste Prim 807 Pox sandas. Säkerställ att bindemedel har applicerats så att kvartssanden bundits tillräckligt. Före vidare bearbetning skall överflödig sand avlägsnas.

Observera

Vid arbete med härdplaster skall Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 följas. Använd alltid skyddskläder, handskar samt skyddsglasögon. Använd tvål och vatten vid tvättning av spill på hud. OBS lösningsmedel får absolut inte användas! Sopor/rester slängs i sopbehållare avsedd för epoxiavfall. Om förhållandet mellan epoxiharts och härdare blir felaktigt t ex om man inte blandar hela mängden A med hela mängden B så kommer överskottet av den ena eller andra komponenten förbli oreagerat. Följ alltid våra anvisningar, förpackningstexter och produktdatablad innan och vid användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader för torr och oöppnad förpackning 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.