Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color silikon våtrum

weber.color silikon våtrum
weber.color silikon våtrum

Egenskaper

  • Antimögelbehandlad silikon för användning i våtrum
  • Färgmatchad med Weber fogsortiment

Color Silikon Våtrum är en högelastisk alkoxybaserad silikonfogmassa för in- och utvändigt bruk. Antimögelbehandlad för använding i våtutrymmen. Kulörer: White, Light grey, Smoke, Medium grey, Antracit, Black, Beige och Transparent. Kulörerna är färgavstämda till Color Universal 1-8, Color rapid 2-20, Color Perfekt och Perfekt Rapid samt Color 802 Klinkerfog.

Allmänt

Användningsområde

Color Silikon Våtrum är antimögelbehandlad för använding i våtutrymmen. I normalfallet god vidhäftning mot kakel, klinker, trä, glas, plast, metall (ej koppar), betong, målade ytor utan förbehandling med primer. Ej till akvarier, marmor, natursten, tegel samt vid fogning under vatten.

Underlag

Kakel
Klinker
Granitkeramik
Glas
Plast (ej PP eller PE)
Metall (ej koppar)
Betong
Målade ytor

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och frostfritt.

Förpackning

Tub á 310 ml
Kartong á 12x310 ml

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångEn patron räcker till: Fogbredd x Fogdjup
4 mm x 3 mm = 24 lpm
6 mm x 3 mm = 16 lpm
10 mm x 5 mm = 6 lpm
15 mm 6 mm = 3 lpm
Angivna värden beträffande materialåtgång är ungefärliga. Avvikelser uppåt och nedåt kan förekomma.
AppliceringstemperaturLuft- och objekttemperatur + 5 °C till + 40 °C.
TorktidSkinnbildning efter 0,5 tim. Full härdning 2 mm/24 tim.
Härdtid
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Förbehandling

Kontaktytorna ska vara torra och rena.

Applicering

Kontaktytorna skall vara torra och rena. Maskera fogkanterna med maskeringstejp. Skär av främre delen av gängtappen. Skruva på patronpipen och snedskär pipens främre del. Lägg patronen i en patronpistol. Pressa in silikonfogmassan i fogen så att massan ligger i nivå med fogens sidor.
Eftersläta fogen inom 10 minuter med fingret eller en fogpinne doppad i såpvatten. Avlägsna maskeringstejpen.

Observera

Silikon missfärgas utav cigarettrök samt emissioner från bitumen/asfalt (även instängd). Andra källor till missfärgning kan vara emissioner från lack och färg, rengöringsmedel som innehåller formaldehyd, virkesimpregnering, polyurethanskum och andra silikonfogmassor.

Montering av våtrumsmöbler bör ske 3-4 dygn efter applicering av Silikonfogmassan.

Silikoner baserade på ättika bör genomhärdat innan fogning sker med neutralt härdande Silikon Våtrum. Annars finns risk för långsam härdning.


Eventuell missfärgning påverkar inte funktionen utan enbart det estetiska.

Ohärdad massa avlägsnas med Aceton, härdad silikonfogmassa avlägsnas mekaniskt. Produkten är ej övermålningsbar.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Avfallssortering enligt myndigheternas bestämmelser.

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.