Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color rapid 2-20

weber.color rapid 2-20
weber.color rapid 2-20

Egenskaper

  • För fogbredd: 2-20 mm
  • Färgmatchad med Color Silikon Våtrum
  • Flexibel fog för användning ovan trästommar
  • Högre hållfasthet än traditionella fogar
  • Särskilt lämpad för offentliga miljöer
  • Lämpligaste valet till granitkeramik
  • Ej lämplig för repkänsliga plattor

Color Rapid 2-20 är en cementbaserad flexibel fogmassa. Produkten är snabbhärdande och polymerförstärkt vilket ger slitstarka, smutsavvisande, välfyllda fogar med hög vidhäftning till plattornas kanter. Color Rapid 2-20 finns i 4 kulörer med färgmatchad mjukfog, Color Silikon Våtrum.

Allmänt

Användningsområde

För fogning av sugande- och icke sugande glaserade och oglacerade plattor samt till mosaik, natursten, marmor, konstgjorda plattor t ex. terazzo. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel vilket ger upphov till alkalikiselreaktioner.

Speciellt lämplig till krävande miljöer som våtrum, värmegolv, träbjälklag, offentliga lokaler samt vid utvändig fogning.

Fogbredd: 2-20 mm.

Kulörer

00011 Light grey
00013 Medium Grey
00014 Antracite
00019 Black

Underlag

Kakel, klinker, granitkeramik, natursten, konstgjorda plattor ovan uppstyvat träbjälklag, betong, spacklad / putsad lättbetong & leca (även med golvvärme), spacklat / putsat murverk eller rekommenderade formstabila skivor.

Lagring

Lagringstid  2 år för 5 kg och 15 kg

Gäller i torr sval miljö samt oöppnade förpackningar

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång från 0,5 kg / m2  
Appliceringstemperatur +10 till +25º C  
Torktid

Användningstid: Ca 45 minuter
Tvättbar: Efter 10-30 min efter fogning
Gångbar: Efter ca 4 tim

 
     
 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov


3,0-3,45 lit/15 kg
1,0-1,15 lit / 5 kg

 
Tryckhållfasthet
28 dygn >30 MPa  
Böjdraghållfasthet
28 dygn >4 MPa  
Vattenabsorption
≤ 2 g (30 min)
≤ 5 g (240 min)
 
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Cement  
Ballast Sand och dolomit  
     
     

Instruktioner

Blandning

För att undvika färgskillnader som resultat av att pigment i säcken sjunkit till botten i samband med transport bör en hel förpackning blandas varje gång.

Om detta inte kan genomföras och del av förpackning ska användas rekommenderas att pulvret torrblandas varefter den del som inte ska blandas hälls tillbaka i förpackningen. På detta vis säkerställer man en optimal fördelning av pigment i den blandade massan och det kvarvarande materialet.

För mörka kulörer som svart och antracit måste alltid hela säcken blandas.

Blanda Color Rapid 2-20 med 0,2 - 0,23 liter vatten per kg pulver (3,0 - 3,45 lit/15 kg, 1,0 - 1,15 lit / 5 kg) under kraftig omrörning. Låt den tillblandade fogmassan stå och mogna ca 5 min. Rör sedan om igen till en smidig konsistens. Tillblandad fog bör förbrukas inom 45 minuter. Fogmassa som börjat stelna i hinken får inte spädas med ytterligare vatten.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor. Plattsättningen ska vara utförd enligt överrenskomna toleranskrave – se BKRs Branschregler, AMA Hus 08 eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll - samt vara utförd enligt god branschpraxis. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.

Rensa fogarna från fästmassa till minst halva fogens djup. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas. Vid risk för ojämnt sug beroende av starkt sugande underlag- och/eller plattor förvattnas ytan. OBS ej fritt stående vatten vid fogning.

Applicering

Kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats eller när Weber.set Fästmassa har torkat. Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogbruket med en fogspackel, Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring. Fukta först ytan, vänta någon minut och tvätta därefter med en väl urvriden svamp samt så lite vatten som möjligt, använd cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan tvättas den och vrids ur, repetera tills plattan är ren. Ett skurblock av typen Scotch Brite är effektivt till större ytor, oglaserade eller strukturerade plattor. Används ett skurblock behövs ytterst lite vatten, doppa inte skurblocket i vatten. Avsluta med att dra över plattorna med en rengjord lätt fuktad styv svamp. Finrengör plattorna med torrt trassel eller trasor. Undvik att foga i vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc., där används Color Silikon Våtrum.

Praktiska tips

Om du är osäker provfoga en liten yta först. För mer information se www.weber.se eller kontakta Weber Kundsupport på tel: 08-625 60 60.

Observera

Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad följts, se www.weber.se. På grund av variationer i underlag och omgivande faktorer kan vi inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. När det gäller cementbaserade fogbruk så är flammighet och utfällningar ej att anse som produktfel, utan beror på lokala omständigheter såsom temperatur, RF, skillnader i underlag och platta, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller externt vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de tre första dygnen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dgr kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Fukta oglaserade plattor med vatten före fogning (ej fritt vatten). Keramikplattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigment från fogbruket. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Lagringstid  2 år för 5 kg och 15 kg

Gäller i torr sval miljö samt oöppnade förpackningar

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.