Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color perfekt

weber.color perfekt
weber.color perfekt

Egenskaper

  • Fogbredd: 1-15 mm
  • Öppentid: Ca 60 min vilket gör den lämplig att foga kakelväggar med.
  • Belastningsbar: Efter ca 12 tim.
  • Kraftigt vattenavvisande
  • Fungerar utmärkt i offentliga miljöer
  • Lämplig att använda på träbjälklag även med golvvärme
  • Ingår i Weber - Proffssortiment för plattsättning.

Color Perfekt är normalhärdande, polymerförstärkt och extra hydrofoberad vilket ger beständigt snygga slitstarka, smutsavvisande, välfyllda fogar med hög vidhäftning till plattornas kanter. Color perfekt finns i sju standardkulörer med färgmatchad mjukfog, Color Silikon Våtrum.

Fogbredd: 1-15 mm.

 

 

Allmänt

Användningsområde

För användning inom- och utomhus och i offentliga lokaler till de flesta typer av keramik på underlag av betong, uppstyvade träbjälklag även med golvvärme. Speciellt lämplig som allroundfog i krävande miljöer som våtrum.

För fogning av sugande- och icke sugande glaserade och oglacerade plattor samt till mosaik, natursten, marmor, konstgjorda plattor t ex. terazzo. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel vilket ger upphov till alkalikiselreaktioner.

Fogbredd: 1-15 mm.

Kulörer

Lagerhållna färger:
00001 White
00011 Light Grey
00007 Smoke
00013 Medium Grey
00014 Antracit
00019 Black
00022 Beige

Underlag

På stommar av:
Betong
Lättbetong
Leca
Regelverk

Lagring

För lagerhållna produkter
2 år för 5 och 15 kg plastsäck

Lagras torrt och svalt i oöppnad förpackning.

Förpackning

15kg plastsäck
5kg plastpåse

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 10x20 ca 1,2kg
20x20 ca 0,8kg
30x30 ca 0,5kg
Appliceringstemperatur +10 till +25º C
Torktid Användningstid: Ca 60 min
Gångbar: Efter ca: 10 tim
Tillsatsmedel  
Härdtid
Användningsområde
För utomhusbruk Ja
För inomhusbruk Ja
Vattenbehov 4,05 - 4,35 L / 15 kg säck
Tryckhållfasthet
28 dygn >15 MPa
Böjdraghållfasthet
28 dygn >3,5 MPa
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement Specialcement
Ballast Natursand
Börjar härda Ca 90 min
Frostbeständighet Ja

 

Instruktioner

Förberedelser

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKRs Branschregler, AMA Hus 08 eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll - samt vara utfört enligt god branschpraxis. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
 

Blandning

För att undvika färgskillnader som resultat av att pigment i säcken sjunkit till botten i samband med transport bör en hel förpackning blandas varje gång. Om detta inte kan genomföras och del av förpackning ska användas rekommenderas att pulvret torrblandas varefter den del som inte ska blandas hälls tillbaka i förpackningen. På detta vis säkerställer man en optimal fördelning av pigment i den blandade massan och det kvarvarande materialet.

På mörka kulörer som svart och antracit ska alltid hela säcken blandas.

Color Perfekt blandas för fogar 1-10mm med max 0,29 liter vatten per kg pulver (ca 4,35 lit/15 kg säck) under kraftig omrörning.
Om en styvare konsistens önskas för fogning av bredare fogar (>10mm) blandas fogen med 0,28 liter vatten per kg pulver (ca 4,2 liter /15 kg säck).

Låt den tillblandade fogmassan stå och mogna ca 3 min. Rör sedan om igen till en smidig konsistens. Tillblandad fog bör förbrukas inom 60 minuter. Fogmassa som börjat stelna i hinken får inte spädas med ytterligare vatten.

Förbehandling

Rensa fogarna från fästmassa till minst halva fogens djup. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas. Vid risk för ojämnt sug beroende av starkt sugande underlag- och/eller plattor förvattnas ytan. OBS ej fritt stående vatten vid fogning.

Applicering

Kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats eller när Weber.set Fästmassa har torkat. Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogbruket med en fogspackel, Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring. Fukta först ytan, vänta någon minut och tvätta därefter med en väl urvriden svamp samt så lite vatten som möjligt, använd cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan tvättas den och vrids ur, repetera tills plattan är ren. Ett skurblock av typen Scotch Brite är effektivt till större ytor, oglaserade eller strukturerade plattor. Används ett skurblock behövs ytterst lite vatten, doppa inte skurblocket i vatten. Avsluta med att dra över plattorna med en rengjord lätt fuktad styv svamp. Finrengör plattorna med torrt trassel eller trasor. Undvik att foga i vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc., där används Color Silikon Våtrum.

Vid fogning av kakel och annan starkt sugande keramik kan fogen tvättas med gott resultat upp till ca 15-20 min. Vid fogning av svagt sugande keramik bör man vänta tills fogen tål ett lätt tryck med fingret. Det är extra viktigt att tänka på att inte använda för mycket vatten vid tvättning av fogen då det kraftigt försämrar det slutliga resultatet. Tvätta med en väl urvriden svamp och byt tvättvatten ofta.

Praktiska tips

Om du är osäker provfoga en liten yta först. För mer information se www.weber.se eller kontakta Weber Tekniksupport på kontakt@weber.se

Observera

Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad följts, se www.weber.se. På grund av variationer i underlag och omgivande faktorer kan vi inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. När det gäller cementbaserade fogbruk så är flammighet och utfällningar ej att anse som produktfel, utan beror på lokala omständigheter såsom temperatur, RF, skillnader i underlag och platta, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller externt vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de tre första dygnen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dgr kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Fukta oglaserade plattor med vatten före fogning (ej fritt vatten). Keramikplattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigment från fogbruket. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

För lagerhållna produkter
2 år för 5 och 15 kg plastsäck

Lagras torrt och svalt i oöppnad förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.