Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.fug 873

weber.fug 873
weber.fug 873

Egenskaper

  • För fogbredder 3-15 mm
  • Höghållfast cementbaserad industrifog
  • Tål högtryckstvätt upp till 150°C och 100 bar momentant
  • För tung belastade industriytor
  • Kan i många fall ersätta epoxyfogar
  • Lämplig att använda i simbassänger

Cementbaserat torrbruk för fogningsarbeten i områden med hög mekanisk belastning. Fogarna blir av högsta kvalitet och arbetsförfarandet är inte mer komplicerat än fogning med normala cementbaserade fogmassor. Efter härdning är fogen beständig mot belastning från högtryckstvätt upp till +150 °C och 100 bar. Den har ökad motståndskraft mot sura rengöringsmedel (i jämförelse med gängse cementblandat fogbruk) och är beständig mot neutrala och alkaliska rengöringsmedel. Fug 873 är beständig både mot frost och saltning.

Allmänt

Användningsområde

För fogning av kakel, klinker, granitkeramik, glasmosaik och natursten på väggar och golv, inom- och utomhus. För användning i/på balkonger och terrasser, verkstäder, kylhus, tvätterier, lager- och försäljningslokaler, industri- och affärslokaler, storköksmiljö samt bassänger vars högsta vattentemperatur är +40°C, ej för havsvattenbassänger.

Underlag

På stomme av:
Betong
Lättbetong
Leca

Lagring

6 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt.

Förpackning

Säck á 25 kg

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Allt efter fogbredd och djup 0,5 till 2,1 kg/m²
T ex:
Klinker 11,5 x 24 cm, 10 mm fogbredd och djup ca 2,1 kg/m²
Klinker 20 x 20 cm, 5 mm fogbredd och 8 mm djup ca 0,8 kg/m²
Mosaik 2 x 2 cm ca 1,5 kg/m²

Appliceringstemperatur+5 till +30 ºC
Härdtid
för gångtrafikca 4 tim
för full trafikca 7 dagar cid +20°C och <65% RF i luften.
Min tjocklek3 mm
Max tjocklek15 mm
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov5,0-5,5 l/25 kg
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Densitet
Torr volymvikt1,12 kg/dm³
BindemedelSpecialcement
BallastKvartssand
Användningstid30 min
Våt volymvikt1,8 kg/dm³
VattentätJa
FrostbeständighetJa

Instruktioner

Blandning

Rör ned 25 kg Fug 873 i ett rent kärl med 5,0 till 5,5 l vatten, allt efter önskad konsistens. Blanda tills massan är smidig utan klumpar. Delmängder blandas 1 del vatten med 4 till 4,5 delar pulver. Bruket kan användas omedelbart efter tillblandning. Blanda inte mer fogbruk än vad som kan användas under 30 minuter. För att undvika färgskiftningar rekommenderar vi att hela satsen som erfordras för en viss yta blandas till på samma gång.

Förbehandling

Rensa fogarna från fästmassa till ett djup av minst halva plattans tjocklek. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas, då missfärgning i annat fall inte kan uteslutas. Starkt sugande och ojämnt sugande underlag behöver förvattnas.

Applicering

Arbeta in Fug 873 fog jämnt med en fogbräda av silikongummi så att utrymmet blir väl fyllt. Lägg efter några minuter på lite mera fogbruk och drag av ytan diagonalt. Överflödigt bruk tas bort. Lämna rörelsefogar öppna för elastisk fogning. När fogbruket bär vid tryck med fingret kan rengöring utföras med en styv fuktad svamp eller skurblock. Arbeta diagonalt över fogarna. Den återstående hinnan av torkat fogbruk tas bort med en ren fuktig svamp, när fogbruket har hårdnat. Användning av fogskrapa rekommenderas ej.

Efterbehandling

Fukta den nyfogade ytan efter 24 timmar. Upprepade nedfuktningar stärker fogen ytterligare. Rengöringsmedel för golvtvätt får först användas efter 7 dagar.

Praktiska tips

Blanda till fogbruket med angiven vattenmängd, foga endast om fästmassan är genomtorr, foga inte på ytor med varierande temperatur och var uppmärksam på att underlaget och fogkanter suger ojämnt. Rengör fogytorna sektionsvis före fogning.

Observera

Rengör verktygen i vatten. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta. Fukta oglaserade plattor med vatten. Vatten får ej bli stående i fogarna.

Miljö Säkerhet

Lagring

6 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.