Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color 806 marmettone fog

weber.color 806  marmettone fog
weber.color 806  marmettone fog

Egenskaper

  • Specialutvecklad fog för Marmettone- och terrassoplattor
  • För fogbredder 1-2 mm

Cementbaserad specialfog för cementmosaikplator typ Marmettone och liknande. Fogbredd 1-2 mm.

Allmänt

Underlag

På stommar av:
Betong
Lättbetong
Leca

Lagring

1 år i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt. 

Förpackning

25 kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång15x15 cm ca 1,7kg
20x20 cm ca 1,0kg
30x30 cm ca 0,8kg
Appliceringstemperatur+10 till +25º C
Härdtid
Vattenbehov23 %

5,75 liter / 25 kg säck
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand
Användningstid> 2h

Instruktioner

Blandning

Blanda med 0,23 liter vatten/kg pulver (5,75 liter/25kg säck) under kraftig omrörning. Låt den tillblandade fogmassan stå och mogna i ca 3 min, rör sedan om igen till en smidig konsistens.

Förbehandling

Underlaget ska vara av betong eller spacklad lättbetong/leca. 

Plattsättningen ska vara utförd enligt överrenskomna toleranskravet – se AMA Hus 08 samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.

Applicering

Kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats eller när fästmassa har torkat. Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogbruket med en fogspackel, Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring. Tvätta därefter med en väl urvriden svamp, använd cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan tvättas den och vrids ur, repetera tills plattan är ren. Ett skurblock av typen Scotch Brite är effektivt till större ytor, oglaserade eller strukturerade plattor. Används ett skurblock behövs ytterst lite vatten, doppa inte skurblocket i vatten. Finrengör plattorna med torrt trassel eller trasor. Undvik att foga i vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc. där används weber.color silikon våtrum. För stora ytor är även maskinapplicering möjlig.

Observera

Rengör verktygen i vatten. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. På grund av variationer i underlag, plattor samt omgivande faktorer kan vi inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta. Keramikplattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig cementslam från fogbruket. Fukta oglaserade plattor med vatten. Vatten får ej bli stående i fogarna.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar:
Tom säck kan förbrännas
Restprodukter:
Pulverform- lagra torrt för senare användning
Våt produkt- låt härda till fyllnadsmassa
Härdad produkt- användes som fyllnadsmassa

Lagring

1 år i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.