Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color 802 klinkerfog

weber.color 802 klinkerfog
weber.color 802 klinkerfog

Egenskaper

  • Klinkerfog för fogbredder 3-10 mm
  • Öppentid >2 tim
  • Färgmatchad med Color SIlikon Våtrum
  • Rustik fog som kan ströas
  • Särskilt lämplig där stora ytor måste fogas innan tvättning
  • Fungerar även ovan betong med ingjuten golvvärme

Color 802 Klinkerfog är en cementbaserad fogmassa främst för keramiska plattor på golv. Undantag är plattor som är känsliga för alkali-kiselreaktioner eller fuktgenomslag.

Klinkerfog fungerar även på värmegolv.

Color 802 Klinkerfog finns i 3 olika kulörer. Alla lagerhållna färger har dessutom färgmatchad mjukfog Color Silikon Våtrum.

Allmänt

Användningsområde

För fogning av sugande- samt icke sugande plattor samt konstgjorda plattor t ex. terazzo inomhus på underlag av betong i både torra och våta utrymmen. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller alkali-kiselreaktioner. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme.

Fogbredd 3-10 mm.

Kulörer

00011 Ljusgrå (Light grey)
00013 Mellangrå (Medium grey)
00014 Antracit (Antracit)
 

Underlag

På stommar av:
Betong
Lättbetong
Leca

Lagring

1 år för säck
2 år för kartong
Gäller i torr sval miljö samt oöppnade förpackningar

Förpackning

20kg tät säck
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 15x15 cm ca 1,7kg
20x20 cm ca 1,0kg
30x30 cm ca 0,8kg
 
Appliceringstemperatur +10 till +25º C  
Torktid Användningstid: 3 tim
Gångbar: 24 tim
 
Tillsatsmedel Polymer
Konsistensgivare
 
Härdtid
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 4,0 l / 20 kg säck  
Tryckhållfasthet
28 dygn >20 MPa  
Böjdraghållfasthet
28 dygn >4 MPa EN 196
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement  
Ballast Natursand
Dolomit
 
Användningstid ca 3 tim  
Frostbeständighet Nej  

 

Instruktioner

Blandning

För att undvika färgskillnader som resultat av att pigment i säcken sjunkit till botten i samband med transport bör en hel förpackning blandas varje gång. Om detta inte kan genomföras och del av förpackning ska användas rekommenderas att pulvret torrblandas varefter den del som inte ska blandas hälls tillbaka i förpackningen. På detta vis säkerställer man en optimal fördelning av pigment i den blandade massan och det kvarvarande materialet.

Blanda med 0,2 liter vatten/kg pulver (4 liter/20kg säck) under kraftig omrörning. Låt den tillblandade fogmassan stå och mogna i ca 3 min, rör sedan om igen till en smidig konsistens.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Plattsättningen ska uppfylla överrenskomna toleranskravet – se BKRs Branschregler (med tillägg), AMA Hus 08 eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll - samt vara utförd enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.

Rensa fogarna från fästmassa till minst halva fogens djup. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas. Vid risk för ojämnt sug beroende av starkt sugande underlag- och / eller plattor förvattnas ytan. OBS! Fritt stående vatten får ej förekomma vid fogning.

Applicering

Kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats eller när Weber.set fästmassa har torkat. Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogbruket med en fogspackel, Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring. Tvätta därefter med en väl urvriden svamp, använd cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan tvättas den och vrids ur, repetera tills plattan är ren. Ett skurblock av typen Scotch Brite är effektivt till större ytor, oglaserade eller strukturerade plattor. Används ett skurblock behövs ytterst lite vatten, doppa inte skurblocket i vatten. Finrengör plattorna med torrt trassel eller trasor. Undvik att foga i vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc. där används Color Silikon Våtrum.

Praktiska tips

Om du är osäker provfoga en liten yta först. För mer information se www.weber.se eller kontakta Weber Tekniksupport på kontakt@weber.se.

Observera

Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad följts, se www.weber.se. På grund av variationer i underlag och omgivande faktorer kan vi inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. När det gäller cementbaserade fogbruk så är flammighet och utfällningar ej att anse som produktfel, utan beror på lokala omständigheter såsom temperatur, RF, skillnader i underlag och platta, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller externt vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de tre första dygnen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dgr kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Fukta oglaserade plattor med vatten före fogning (ej fritt vatten). Keramikplattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigment från fogbruket. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas Restprodukter:Pulverform- lagra torrt för senare användning alt. blanda till våt produkt. Våt produkt- låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt- användes som fyllnadsmassa

Lagring

1 år för säck
2 år för kartong
Gäller i torr sval miljö samt oöppnade förpackningar

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.