Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber special silicone

weber special silicone
weber special silicone

Egenskaper

  • Antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikon för användning i våtrum.

 

weber special silicone är en högelastisk antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikonfogmassa för användning i våtrum.

Special silicone finns endast i vitt.

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Weber speciel silicone är antimögelbehandlad för använding i våtutrymmen.

Har god vidhäftning mot kakel, klinker, trä, glas, plast, polystyren utan förbehandling med primer.

Special silicone är fukthärdande vilket innebär att den reagerar med fukt i luft och material. Det innebär också att fogen härdar och bildar skinn snabbare när det är hög luftfuktighet(sommar och höst) än när luften är torr(vinter).

weber special silicone rekommenderas inte till akvarier, marmor, natursten, tegel samt vid fogning under vatten.

Kulörer

11 white

Underlag

Neutral silicone har bra vidhäftning mot:

Kakel
Klinker
Granitkeramik
Glas
Hård PVC

Trä
Polystyren

Lagring

18 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och frostfritt.

Förpackning

Patron 310 ml

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Kulörer

special-silicone

Specifikation

Materialåtgång En patron räcker till: Fogbredd x Fogdjup
4 mm x 3 mm = 24 lpm
6 mm x 3 mm = 16 lpm
10 mm x 5 mm = 6 lpm
15 mm 6 mm = 3 lpm
Angivna värden beträffande materialåtgång är ungefärliga. Avvikelser uppåt och nedåt kan förekomma.
Appliceringstemperatur  + 5°C till + 40°C.

Skinntid

Skinnbildning mellan 5-30 min beroende på temperatur och luftfuktighet.

Härdtid Härdar 2-3 mm/24 tim.
Temperaturbeständighet - 40 - + 100°C

Instruktioner

Förbehandling

Kontaktytorna ska vara torra och rena och fria från fett och andra föroreningar.

Applicering

Maskera vid behov fogkanterna med maskeringstejp. Skär av främre delen av gängtappen. Skruva på patronspetsen och snedskär spetsen till samma diameter som fogens bredd. Placera patronen i en patronpistol och applicera silikonfogmassan i fogen.
Eftersläta fogen inom 10 minuter med gummispackel eller fogpinne doppad i såpvatten. Avlägsna maskeringstejpen.

Rekommenderad fogbredd: 6-25 mm.

Observera

Ohärdad massa avlägsnas med Aceton, härdad silikonfogmassa avlägsnas mekaniskt. Produkten är inte övermålningsbar.

Silikoner (ättiksyre härdande) bör ha genomhärdat innan fogning sker med neutralt härdande silikon. Annars finns risk för långsam härdning.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Deponeras enligt lokala föreskrifter.

Lagring

18 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.