Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber neutral silicone

weber neutral silicone
weber neutral silicone

Egenskaper

  • Antimögelbehandlad silikon för användning i våtrum
  • Färgmatchad med Weber fogmassor classic- och rapid grout.

 

weber neutral silicone är en högelastisk alkoxybaserad silikonfogmassa för in- och utvändigt bruk. Antimögelbehandlad för användning i våtrum.

Kulörer: White, Marble, Silver grey, Smoke, Grey, Medium grey, Dark grey, Antracit, Cream och Transparent. Kulörerna är färgavstämda till fogmassorna classic- och rapid grout.

 

 

Allmänt

Användningsområde

Weber neutral silicone är antimögelbehandlad för använding i våtutrymmen.

Har god vidhäftning mot kakel, klinker, trä, glas, plast, metall (ej koppar), betong, målade ytor utan förbehandling med primer.

Neutral silicone är fukthärdande vilket innebär att den reagerar med fukt i luft och material. Det innebär också att fogen härdar och bildar skinn snabbare när det är hög luftfuktighet (sommar och höst) än när luften är torr (vinter).

weber neutral silicone rekommenderas inte till akvarier, marmor, natursten, tegel samt vid fogning under vatten.

Kulörer

10 Transparent

11 White

12 Marble
13 Silver grey
14 Smoke
15 Concrete grey
16 Grey
17 Medium grey
18 Dark grey
19 Anthracite
20 Graphite
31 Cream
32 Oak
33 Tan
34 Nougat
35 Khaki
36 Mocca
37 Chocolate
38 Leather
39 Brick
40 Mahogany
 

Underlag

Neutral silicone har bra vidhäftning mot:

Kakel
Klinker
Granitkeramik
Glas
Hård PVC

Trä
Metaller som aluminium, galvat stål, rostfritt, gjutjärn,  (ej koppar)
Betong
Målade ytor

Lagring

12 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och frostfritt.

Förpackning

Patron 310 ml

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång En patron räcker till: Fogbredd x Fogdjup
4 mm x 3 mm = 24 lpm
6 mm x 3 mm = 16 lpm
10 mm x 5 mm = 6 lpm
15 mm 6 mm = 3 lpm
Angivna värden beträffande materialåtgång är ungefärliga. Avvikelser uppåt och nedåt kan förekomma.
Appliceringstemperatur  + 5°C till + 40°C.

Skinntid

Skinnbildning mellan 5-30 min beroende på temperatur och luftfuktighet.

Härdtid Härdar 2-3 mm/24 tim.
Temperaturbeständighet - 40 - + 100°C

Instruktioner

Förbehandling

Kontaktytorna ska vara torra och rena och fria från fett och andra föroreningar.

Applicering

Maskera vid behov fogkanterna med maskeringstejp. Skär av främre delen av gängtappen. Skruva på patronspetsen och snedskär spetsen till samma diameter som fogens bredd. Placera patronen i en patronpistol och applicera silikonfogmassan i fogen.
Eftersläta fogen inom 10 minuter med gummispackel eller fogpinne doppad i såpvatten. Avlägsna maskeringstejpen.

Rekommenderad fogbredd: 6-25 mm.

Observera

Silikon (neutralt härdande) kan ibland missfärgas utav cigarettrök samt emissioner från bitumen/asfalt, lack och färg, vissa rengöringsmedel, produkter som som innehåller formaldehyd, virkesimpregnering, polyurethanskum mm.

Eventuell missfärgningen syns genom att en vit fog upplevs som gul. Missfärgningen är endast estetisk och påverkar inte funktionen.

Ovan gäller alla neutralt härdande silikoner oberoende fabrikat.

För att undvika missfärgning, vänta 1-2 dagar med att måla med alkydfärg, lägga parkettgolvet i närliggande rum och att installera våtrumsmöblerna.

För att försäkra sig om en kritvit fog rekommenderar vi vår special silicone.  

Ohärdad massa avlägsnas med Aceton, härdad silikonfogmassa avlägsnas mekaniskt. Produkten är inte övermålningsbar.

Silikoner (ättiksyre härdande) bör ha genomhärdat innan fogning sker med neutralt härdande silikon. Annars finns risk för långsam härdning.

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Deponeras enligt lokala föreskrifter.

Lagring

12 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.