Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.xerm 848 pox

weber.xerm 848 pox

Egenskaper

  • Hög kemisk beständighet
  • För 1-10 mm fogbredd
  • Kan användas som fästmassa och fogmassa vid sättning av transparent mosaik
  • Lämpligaste fogen för offentliga simbassänger

2-komponents epoxibaserad fogmassa för fogvidder 1-10 mm.

Allmänt

Användningsområde

För anvädning som fästmassa och fogmassa till keramiska plattor, mosaik och glasmosaik lämpade för det aktuella användningsområdet i kemiskt belastade miljöer som laboratorier, mejerier eller pooler /simbassänger och dylikt.
För användning både till limning och fogning i pooler / simbassänger för havsvatten, terapi-, hälso-, värmebad eller bubbelpooler samt där vattnet som används till bassängen har en hårdhetsgrad < 5dH°, sulfatmängd > 600mg /L, magnesiummängd > 1000 mg/L eller den lösta koldioxidmängden är > 40 mg/L. Områden som utsätts för konstant rörelse av vatten i bassänger, exempelvis dysor, ingjutningsdetaljer, in- och utlopp, skvalprännan, skvalpzonen på bassängkanten och ner till min 50 cm djup under vattenytan ska fogas med Xerm 848 Pox för en säkerställd lång hållbarhet..
Utrymmen där fogarna utsätts för starka rengöringsmedel eller metoder bör även fogas med Xerm 848 Pox.
För användning som fästmassa på underlag av Tec 827S Pox eller Xerm 847 Pox. Som fogmassa till keramiska plattor satta i härdplastbaserat eller cementbundna fästmassor.

Lagring

12 mån i oöppnad förp
Lagras torrt och svalt över +5°C

Förpackning

4kg plastfat i kartong

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Åtgång som fästmassa:
Tandning [mm] -     4      -     6      -    8
Åtgång [kg/m2] -     1,6   -     2,2   -    2,6

Åtgång som fogmassa:
Plattstorlek   12x24 - 20x20 - 15x15 - 2x2
[cmxcm]
Fogbredd:         8    -     4      -     4      -    2
Fogdjup:           15   -    15    -     10    -    2
Åtgång:            2,5  -    0,5   -     0,9   -  1,0

 
Appliceringstemperatur+10°C till +30C 
Torktid

Gång och fogbar efter 24 timmar
Fullt belastningsbar efter 7 dygn.

 
Öppentidca 10 min 
Härdtid
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
För inomhusbrukJa 
Tryckhållfasthet
Fogbredd1-10 mm 
Fysikaliska egenskaper
Användningstidca 45 min 
Temperaturbeständighet  -10 till +100°C i uthärdat torrt tillstånd
max +50°C i uppfuktat tillstånd
 

Instruktioner

Förbehandling

Lämpliga underlag är Tec 827S Pox eller Xerm 847 Pox där ythållfastheten är minst 1,5 Mpa och den relativa fuktigheten i materialen är < 90% RF.
Fogning kan även utföras på ytor där de keramiska plattorna satts med cementbaserad fästmassa.
Underlagen ska vara torra, rena, formstabila och bärkraftiga utan sprickor, damm, olja, fetter eller vidhäftningsförsämrande partier samt ha den ytjämnhet som erfodras för den aktuella beläggningen. Tillskjutande fukt får ej förekomma.
Underlag av Tec 827S Pox eller Xerm 847 Pox beströs med fördel med tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0 mm om fästmassan ej appliceras på tätskiket innan det härdat ut.

Vid användning av Xerm 848 Pox som fogmassa skrapas fogarna ur till minst halva fogens djup. Försiktighet bör dock vidtagas så att tätskiktet ej skadas.
Före fogning ska säkerställas att lösa partiklar och damm avlägsnats från fogarna samt att kanterna på den keramiska beläggningen är fri från olja och fetter. Fästmassan som användts måste ha tillåtits härda till god vidhäftning.

Applicering

Vid användning som fästmassa
Xerm 848 Pox appliceras på underlaget med den släta sidan på fixkammen varefter det omgående kammas ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan. Keramiken sätts på plats och trycks fast samt riktas omedelbart. Vid bearbetning på vägg får kammens tandning ej överstiga 8 mm. Då väldigt tunga plattor används kan behov av distanshållare vara nödvändigt.
Rester av fästmassan på keramiken måste omedelbart avlägsnas.

Vid användning som fogmassa
Xerm 848 Pox som fogmassa kan normalt utföras 24 timmar efter plattorna monterats eller då fästmassan har härdat. Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogbruket med en fogbräda anpassad för användning med epoxibruk. Dra alltid brädan diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda och rengör därefter plattornas yta med fogbrädan. Undvik att foga i vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc., där används silikon.
När ytan på plattorna rengjorts med fogbräda, dock senast efter 10 minuter från applicering av fogmassan, förtvättas plattorna. Fukta först ytan, vänta någon minut och tvätta därefter med en väl urvriden svamp samt så lite vatten som möjligt, använd cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan tvättas den och vrids ur, repetera tills plattan är ren. Ett skurblock av typen Scotch Brite är effektivt till större ytor, oglaserade eller strukturerade plattor. Används ett skurblock behövs ytterst lite vatten, doppa inte skurblocket i vatten. Avsluta med att dra över plattorna med en rengjord lätt fuktad styv svamp. Finrengör plattorna med torrt trassel eller trasor. Borttagning av eventuella kvarblivna rester av filmbildning kan underlättas genom tillsats av ca 10% kemisk tvättbensin eller annat lämpligt rengöringsmedel i tvättvattnet.
Efter max 4 timmar vid +20°C går det inte längre att rengöra ytorna med vatten. Vid temperaturer över +20°C kan ytan med fördel fuktas med vatten direkt efter rengöring med fogbrädan för att underlätta rengöring.

Observera

Vid arbete med härdplaster skall Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 följas. Använd alltid skyddskläder, handskar samt skyddsglasögon. Använd tvål och vatten vid tvättning av spill på hud. OBS lösningsmedel får absolut inte användas! Sopor/rester slängs i sopbehållare avsedd för epoxiavfall. Om förhållandet mellan epoxiharts och härdare blir felaktigt t ex om man inte blandar hela mängden A med hela mängden B så kommer överskottet av den ena eller andra komponenten förbli oreagerat. Angivna tider gäller vid ca 20°C och <65% relativ luftfuktighet.Följ alltid våra anvisningar, förpackningstexter och produktdatablad innan och vid användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se. Xerm 848 Pox lämpar sig inte för läggning och fogstrykning av marmor eller porösa beläggningsmaterial. Anslutnings- och dilatationsfogar mjukfogas. Luft- och objekttemperatur vid bearbetning: + 10 °C till + 30 °C. Kyla fördröjer, och värme påskyndar genomhärdningen. Angivna åtgångar är generella och kan därför variera beroende på underlag, plattor och spill.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 mån i oöppnad förp
Lagras torrt och svalt över +5°C

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.