Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.xerm 847

weber.xerm 847
weber.xerm 847

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass R2 TE
  • Åtgång 2,4-4,8 kg / m2
  • Hög kemisk beständighet
  • Kan användas i laboratorier, mejerier, havsvattenbassänger och liknande
  • Kan även användas som tätskikt.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter för härdplaster AFS2005: 18 måste
  • följas

Xerm 847 Pox är ett tätskikt och fästmassa på epoxibas. Produkten är CE-märkt R2 TE enligt EN 12004. För användning i extremt kembelastade miljöer så som mejerier och laboratorier. Efter härdning får Xerm 847 Pox egenskaper som elastisk och spricköverbyggande, värme- och frostbeständigt samt beständigt mot många utspädda syror och alkalier.

Allmänt

Användningsområde

Xerm 847 Pox används som tätskikt och fästmassa i extremt kembelastade miljöer så som mejerier och laboratorier. Underlag ska vara mineralistiskt eller av glaserade/oglaserade keramiska plattor. För användning som fästmassa på underlag av Tec 827S Pox. Både för användning inom- och utomhus. Ej för användning på befintlig keramik utomhus på ytor belägna över uppvärmda utrymmen (ex balkonger och terasser). För tätning mot rörgenomföringar av stål, mässing, koppar, pvc utan mjukgörare i bassängmiljö.

Underlag

Prim 807
Tec 827S
Betong äldre än 1 mån
Putsbruk typ A / CS1
Stål
Mässing
Koppar
PVC utan mjukgörare 
 

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt, svalt och frostfritt.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångTätmembran ca 2,4 kg/m² vid skikttjocklek 2 mm
Som fästmassa ca 1,2 kg/m²/mm
Appliceringstemperatur+10°C till +30°C
TorktidGång och fogbar 24-48 timmar efter applicering
Fullt belastningsbar efter 7 dagar
Härdtid
Rekommenderad skikttjocklekminst 2 mm
Tryckhållfasthet
Vidhäftning
Vidhäftning>1,5 Mpa mot underlaget
Fysikaliska egenskaper
BindemedelEpoxiharts
AnvändningstidKärl om 5 kg ca 30 min
Kärl om 10 kg ca 25 min
KulörLjusgrå
KonsistensFast

Instruktioner

Blandning

För tvåkomponentiga produkter anpassas mängden av komponenten B till mängden av komponenten A. Delning av satserna innebär att risk föreligger att angivna egenskaper hos produkten ej uppfylls. För att göra en spacklingsklar blandning tömmer man ned hela mängden av komponenten B i komponenten A.
För tvåkomponentskärl med separat plastkammare i locket gör man helt enkelt flera hål i kärlets överdel, så att hela mängden av komponenten B rinner ned i komponenten A därunder. Därmed elimineras risken för felaktiga proportioner mellan komponenterna. Blandningen sker i kärlet med komponenten A med hjälp av en borrmaskin med omrörarpaddel som roterar långsamt. Mateterialet måste röras om ända ned i bottnen och längs väggarna på kärlet. Efter omrörningen får inga slingor/ränder synas i massan. Blandningstiden är 3 minuter. Återstående material av komponent B på väggarna i det tömda kärlet bestryks med en liten mängd färdigblandat material.
Detta för att säkerställa att härdning sker med restprodukterna.

Förbehandling

Underlaget skall vara avsett för det aktuella ändamålet samt vara utfört enligt god branschpraxis. Det ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Högvärdiga tvåkomponentslim av epoxi eller polyuretan kräver att vidhäftningen är större än 1,5 Mpa. Betongens relativ fuktighet får ej överskrida 90%. Underlagets temperatur måste under applicering och härdtid ligga minst 3°C över daggpunkten. Tätmembranet får inte utsättas för genomträngande fukt från baksidan/undersidan. Sugande mineralistiska ytor ska primas med Prim 807 Pox. Xerm 847 Pox appliceras sedan innan primern har torkat. Om primern härdat innan applicering av Xerm 847 Pox beströs ytan med tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0mm på ytan. Ytor av glaserade eller oglaserade keramiska plattor liksom korrosionsbeständigt stål ska ruggas upp mekaniskt innan applicering. Små och ytliga mängder fett eller vax på glaserade underlag avlägsnas med aceton.

Applicering

Xerm 847 Pox appliceras innan Prim 807 Pox torkat om sådan använts. Om primern riskerar att härda innan Xerm 847 Pox appliceras beströs ytan med tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0 mm. Om underlaget består av Tec 827S Pox ska ytan beläggas inom 5 dagar om denna inte är beströdd med tvättad och torkad sand i fraktion 0,5-1,0mm. Xerm 847 Pox läggs på som tätmembran på vågräta eller lutande ytor med hjälp av en tandad spackel och dras omedelbart av med slätkantat stålbrätt till tjockleken 2 mm (åtgång: ca 2,4 kg/m2). Efter 24-48 timmar (beroende på luftens och objektets temperatur) sätts plattorna i ett tunt skikt Xerm 847 Pox. Vid utstryk av Xerm 847 Pox som härdande lim får inte tänderna på den tandade spackeln vara större än 6 mm. På vågräta ytor kan plattsättningen ske också med medeltjockt skikt.

Observera

Vid arbete med härdplaster skall Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 följas. Använd alltid skyddskläder, handskar samt skyddsglasögon. Använd tvål och vatten vid tvättning av spill på hud. OBS lösningsmedel får absolut inte användas! Sopor/rester slängs i sopbehållare avsedd för epoxiavfall. Om förhållandet mellan epoxiharts och härdare blir felaktigt t ex om man inte blandar hela mängden A med hela mängden B så kommer överskottet av den ena eller andra komponenten förbli oreagerat. Angivna tider gäller vid ca 20°C och <65% relativ luftfuktighet. Följ alltid våra anvisningar, förpackningstexter och produktdatablad innan och vid användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt, svalt och frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.