Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set comfort swim

weber.set comfort swim
weber.set comfort swim

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass C2 ET S1
  • Lättfix med åtgång från 1,2-2,9 kg / m2
  • Extra hög våtstyrka
  • Lämplig för transparenta plattor
  • Anpassad för att minska risken för oönskade reaktioner
  • Lämplig tillsammans med Tec Superflex D2

Comfort Swim är ett specialanpassat vitcementbaserade lättfix för användning under tryckande vatten. Klass C2 ET S1enligt EN 12004- vilket också gäller som Svensk standard. Systemprodukt ingående i tätskiktssystemet Tec Superflex D2. Användandet av produkten minskar risken för oönskade utfällningar och reaktioner jämfört med traditionella fästmassor.

Allmänt

Användningsområde

Comfort Swim används för sättning och läggning av keramik anpassad för användning under tryckande vatten på underlag av Tec Superflex D2 . Passar även till mosaik. Mosaiken ska dock skriftligen rekommenderas som lämplig för användning under tryckande vatten av leverantören. Produkten kan även användas till transparenta plattor. Plattor känsliga för fuktgenomslag ska ej användas liksom plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, cementbaserad puts eller mineraliskt bundet bruk. Fungerar både inom- och utomhus.

Underlag

Tec Superflex D2
 

Lagring

1 år för säck. Gäller oöppnade förpackningar i torr och sval miljö.

Förpackning

tät säck 12kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångTandspackelstorlek
4 mm:
ca 1,2 kg/m2
6 mm: ca 1,8 kg/m2
8 mm: ca 2,3 kg/m2
10 mm: ca 2,8 kg/m2
Appliceringstemperatur+10 till +25ºC
TorktidÖppentid utkammad: 20 min 
Användningstid: 3 tim 
Gång- / fogbar: efter ca 1 dygn
Fullt belastningsbar: efter minst 21 dygn
TillsatsmedelPolymer, konsistensgivare
ÖppentidCa 20 minEN 1346
Härdtid
Max tjocklek6 mm färdigt bruksskikt
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov

Ca 0,36-0,38 l vatten per kg pulver
Ca 4,3-4,5 l per 12 kg säck

Tryckhållfasthet
Dragvidhäftningshållfashet
Dragvidhäftningshållfashet> 1 MPaEN 1348
28 dygn1,5-1,8 MPaEN 1348
BindemedelPortlandcement, specialcement
BallastNatursand, dolomit, lättballast
AnvändningstidCa 3 tim
Våt volymviktCa 1500 kg/m³Intern provmetod 124
VattentätNej
Vätförmåga

vid 10 min 80-100%
vid 20 min > 65%

EN 1347
Deformationsklass3SP-metod 1910, utgåva 4
FrostbeständighetJaEN 1348
Glidmotstånd0,10-0,20 mmEN 1308

Instruktioner

Blandning

Blanda Comfort Light med ca 0,36-0,38 l vatten per kg pulver, ca 4,3-4,5 l per 12 kg säck. Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 21 dygnen härda i ca 20°C och <65% relativ luftfuktighet.

Applicering

Drag ut Comfort Swim på underlaget med tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa på samma yta med den tandade sidan. Plattorna ska slätstrykas med bruk på baksidan innan montering. Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av keramiska plattor under tryckande vatten. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning.

Praktiska tips

Verktyg rengöres med vatten medan produkten är ohärdad.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform - Lagra torrt för senare användning alt. blanda till våt produkt. Våt produkt - Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt - Användes som fyllnadsmassa.

Lagring

1 år för säck. Gäller oöppnade förpackningar i torr och sval miljö.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.