Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberset comfort light rapid

weberset comfort light rapid
weberset comfort light rapid

Ny

Egenskaper

  • Bra hängförmåga
  • CE-märkt C2 FT S1enligt EN 12004
  • Lättfix med åtgång 1,3-6,2 kg / m2
  • Dammreducerad
  • För användning som mellanbäddsbruk upp till 20 mm
  • För transparent keramik
  • Extra lämplig vid plattsättning utomhus och vid sättning av känslig natursten

weberset comfort light rapid är ett snabbtorkande dammreducerat vitt lättfix som även kan användas som mellanbäddsbruk. CE-märkt C2 FT S1 enligt EN 12004. weberset comfort light rapid är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas.

Allmänt

Användningsområde

comfort light rapid används för sättning och läggning av all typ av keramik i våta och torra utrymmen, inom- och utomhus. Passar även till mosaik, konstgjorda plattor som t ex terazzo samt transparenta plattor så som glasmosaik även plattor känsliga för fuktgenomslag.

comfort light rapid kan användas på underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet lägre än 95%. På lättbetong, leca eller murverk putsad/spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs och mineraliskt bundet spackel. Kan även användas på träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa. På GVK godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts/våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag.

Passar utmärkt ovan golvvärme.

comfort light rapid får ej användas i bassänger utan här rekommenderar vi istället weberset comfort swim.

Underlag

Betong äldre än 2 mån
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
GVK-godkända plastmattor
Weber Våtrumssystem
Befintlig sten eller keramik
Stål

Lagring

6 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och svalt.

Förpackning

12 kg tät säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Materialåtgång Tandspackelstorlek
4 mm:
ca 1,2 kg/m2
6 mm: ca 1,8 kg/m2
8 mm: ca 2,3 kg/m2
10 mm: ca 2,8 kg/m2
 
Appliceringstemperatur +10 till +30ºC  
Torktid

Öppentid utkammad: ca 15 min
Användningstid i hinken: 45-60 min 
Gång- / fogbar: efter ca 3 tim
Fullt belastningsbar: efter minst 1 dygn i privat miljö och 7 dygn utomhus eller i offentlig miljö

 EN 1346


 

Tillsatsmedel Polymer, konsistensgivare  
Max tjocklek 20 mm färdigt bruksskikt  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov

Ca 0,29-0,31 l vatten per kg pulver
Ca 3,5-3,7 l per 12 kg säck

 
Tryckhållfasthet
Dragvidhäftningshållfashet
Dragvidhäftningshållfashet > 1 MPa EN 1348
28 dygn 1,5-1,8 MPa EN 1348
Bindemedel Portlandcement, specialcement  
Ballast Natursand, dolomit, lättballast  
Användningstid Minst 30 min  
Våt volymvikt Ca 1500 kg/m³ Intern provmetod 124
Vattentät Nej  
Vätförmåga

vid 10 min 80-100%
vid 20 min > 65%

EN 1347
Deformationsklass 3 SP-metod 1910, utgåva 4
Frostbeständighet Ja EN 1348
Glidmotstånd 0,10-0,20 mm EN 1308

 

Instruktioner

Blandning

Blanda comfort light rapid med ca 0,29-0,31 l vatten per kg pulver, ca 3,5-3,7 l per 12 kg säck. Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 5 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.

Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.

Vid användning utomhus får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

Applicering

Drag ut comfort light rapid på underlaget med tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa på samma yta med den tandade sidan. Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av keramiska plattor på golv, i fuktiga miljöer samt vid plattsättning utomhus. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning.

Praktiska tips

Verktyg rengöres med vatten innan produkten härdat.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och 50% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform - Lagra torrt för senare användning alt. blanda till våt produkt. Våt produkt - Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt - Användes som fyllnadsmassa.

Lagring

6 månader i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och svalt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.