Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 862 naturstensbruk

weber.set 862 naturstensbruk

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass C2ET
  • Åtgång 3,5-28,6 kg / m2
  • Kan användas upp till 20 mm
  • Extra lämplig för dubbellimning
  • Lämplig för transparent keramik
  • Kan användas både på golv och vägg

Mellanbäddsbruk för läggning av kalibrerad och okalibrerad natursten inom- och utomhus på bäddtjocklekar mellan 5-20 mm. Produkten är CE-märkt C2 ET enligt EN 12004. Produkten har modifierats för att minska risken för utfällningar i samband med användning i fuktiga miljöer.

Allmänt

Användningsområde

För användning till kalibrerad och okalibrerad, icke fuktkänslig, natursten och keramiska plattor i bäddtjocklekar mellan 5-20 mm. För användning inom- och utomhus, i torra och våta utrymmen på både väggar och golv. Även för användning ovan golvvärme. Dock ej lämplig för träbjälklag. Kan användas tillsammans med Tec Superflex D2.
För underlag av betong äldre än 6 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%. För lättbetong, leca eller murverk putsat / spacklat med cementbaserad puts eller mineraliskt bundet spackel.

Underlag

Betong äldre än 6 mån
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
Weber Våtrumssystem
 

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Ca 1,5 kg / m2 och mm
Ca 4,6 kg / m2 vid 10 mm fixkam

 
Appliceringstemperatur +5°C till +30°C  
Torktid Användningstid utkammad: ca 20 min (EN 1346)
Användningstid: ca 2 tim
Gång -/fogbar: efter minst 1 dygn
Fullt belastningsbar: efter minst 7 dygn
 
Tjocklek    
Rekommenderad skikttjocklek 5-20 mm  
Användningsområde
Vattenbehov

0,22-0,24 liter vatten per kg pulver
5,5-6,0 liter vatten per 25 kg säck

 
Tryckhållfasthet
Böjdraghållfasthet
Vidhäftning
Dragvidhäftningshållfashet: > 1 MPa enligt EN 1348
Krympning
Fysikaliska egenskaper
Densitet
Kemiska egenskaper
Nötningsmotstånd
Värmetekniska egenskaper

Instruktioner

Blandning

Blanda Set 862 med ca 0,22-0,24 liter vatten per kg pulver ca 5,5-6,0lit/25 kg säck. Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt det blandade bruket stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.
Vid användning utomhus utan tätskikt på betong eller puts får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

Applicering

Vid sättning får stenarna eller plattorna ej vara blöta, fuktiga eller kalla. Drag ut Set 862 i ett tunnt skikt på plattans baksida, använd tandspackelns släta sida. Drag sedan ut Set 862 på underlaget med tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare bruk med den tandade sidan så att en bäddtjocklek mellan 5-20 mm erhålls. Stenarna eller plattorna appliceras så att full täckning erhålls innan skinnbildning börjar uppstå. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av stenar eller plattor utomhus, på golv och i fuktiga utrymmen. Fogarna ska skrapas ur innan bruket börjat härda.

Praktiska tips

Verktyg rengörs från ohärdat bruk med vatten. Härdat bruk avlägsnas mekaniskt.

Observera

Bruk som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av bruket för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt: Användes som fyllnadsmassa.

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.