Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 860 f

weber.set 860 f
weber.set 860 f

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klas C2S1
  • Åtgång 3,3-8,3 kg / m2
  • Snabb- och självhärdande för bättre tålighet vid tidig fuktbelastning.
  • Semiflytande egenskaper för att lättare erhålla god täckning med större plattor
  • Extra lämplig vid läggning av plattor utomhus

Snabbhärdande flytfix för att lättare åstadkomma full täckning vid läggning av stora plattor. Produkten är CE-märkt C2S1 enligt EN 12004. För utjämning av ojämnheter i skikt om 5-10 mm. För torra och våta utrymmen, inom- och utomhusbruk. Goda vidhäftningsegenskaper och hög hållfasthet. Snabbt gång- och fogbar.

Allmänt

Användningsområde

Set 860 F används med fördel vid läggning i miljöer där ett snabbt nyttjande av lagd yta premieras – belastningsbar efter 3 tim. Används för läggning av all typ av keramiska golvplattor, både sugande och icke sugande i våta samt torra utrymmen. Passar även till konstgjorda plattor t ex terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående används Set 612 Multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa. För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, spacklad lättbetong eller leca, mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, golvgipsskivor, andra formstabila golvskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag. Utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Mycket lämplig vid utomhusläggning där behovet av full täckning under plattan är nödvändigt. Fungerar både inom- och utomhus. Ojämna underlag kan med fördel avjämnas med Set 860 F innan läggning av golvplattorna.

Underlag

Betong äldre än 2 mån
Puts
Spackel
Golvgipsskivor
GVK-kodkända plastmattor
Weber Våtrumssystem
Bef sten eller keramik
Stål

Lagring

6 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt.

Förpackning

25kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångCa 1,2 kg per m² och mm skikttjocklek.

Tandning Åtgång / m2
10 mm 3,1 kg
8 mm 2,4 kg
6 mm 2,1 kg

Observera att åtgången kan variera beroende på underlag, val av plattor, applicering mm.
Appliceringstemperatur+5°C till +30°C
Torktid

Gång och fogbar efter ca 3 timmar.
Belastningsbar för gångtrafik: efter minst 24 timmar
Fullt belastningsbar: efter minst 3 dygn

ÖppentidCa 30 min vid +20°C och 50% RF i luften
Härdtid
Utbyte En 25 kg säck ger ca 20 l färdigt bruk.
Vattenbehov6,5-7,0 L vatten per 25 kg
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelCement, plaster
Ballastkvartssand 1,0 mm
AnvändningstidCa 45 min vid +20°C och 50% RF i luften

Instruktioner

Blandning

Set 860 F blandas med vatten i ett rent kärl (ca. 3 minuter), varefter det får stå i ca. 5 minuter innan det slutligen rörs om en andra gång. Blandningsförhållande är 25 kg Set 860 F: 6,5-7,0 liter vatten (vid delmängder blandas 3 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten). Blanda inte mer bruk än vad som kan bearbetas inom ca 60 minuter.

Förbehandling

Betonggolv: Betongen skall vara brädriven. Ojämnheter upp till 10mm kan avjämnas med Set 860 F, alternativt med lämplig Floor-produkt. Lättbetong: ska avjämnas med Floor 4320 i tjocklek 6-20 mm innan läggning. Kraftigt sugande underlag förkortar öppentiden. Underlaget primas med Floor 4716 spädd med 3 delar vatten innan applicering av Set 860 F. För övrig information om Floor spackel, förarbete och underlag se vår broschyr "Spackla golv".
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.
Vid användning utomhus utan tätskikt på betong eller puts får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

Applicering

Set 860 F läggs på med slev eller spackel och arbetas in i underlaget för att sen dras av med en tandad spackel (min. 6x6 mm). En rund tandning är att föredra. Plattan trycks och skjuvas ner i den färska fästmassan innan en hinna börjar bildas. Justera plattorna omgående. Fogningen kan utföras redan efter 4 timmar.
För plattor 30x30 cm och större rekommenderas dubbellimning. Använd en rund tandning 5x10 eller 6x12 mm. Applicera fästmassan på underlaget med den släta sidan och dra därefter omgående ytterligare fästmassa med den tandade sidan på den utslätade ytan. Bearbeta plattans baksidan på motsvarande vis. Plattan ska därefter läggas så att fästmassans materialränder "rillor" placeras parallellt, ej korsvis. Vibrera därefter plattorna noggrannt med en gummiklubba.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Lagring

6 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.