Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberset 640 light

weberset 640 light
weberset 640 light

Ny

Egenskaper

  • Smidigt lättfix med bra häng
  • Bra ovanpå värmegolv och ovan uppstyvade träbjälklag
  • Klassad C2 ET S1 enligt EN-12004
  • Åtgång 1,2-2,9 kg / m2
  • Dammreducerad
  • Lämplig i Weber Våtrumssystem och till GVK-godkända plastmattor

Set 640 Light är ett dammreducerat cementbaserade lättfix för användning till de flesta typer av plattor i torra och våta miljöer. Set 640 Light ingår i Weber Våtrumssystem och är ett bra val till GVK-godkända plastmattor

Allmänt

Användningsområde

Set 640 Light används för sättning och läggning av nästan all typ av keramik på både sugande och icke sugande underlag i våta och torra utrymmen, inom- och utomhus. Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex Terazzo.Skall ej användas till glasmosaik eller till plattor känsliga för färggenomslag samt plattor med reaktivt innehåll av kisel i fuktiga utrymmen, då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående används Set 612 Multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa.

Används på underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%. Även på; lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel samt på träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, på GVK-godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik eller annat formstabilt icke sugande underlag.

Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme.

Även till fasader upp till 2 m höjd.

Produkten får ej användas i bassänger, där rekommenderar vi istället Comfort Swim.

Underlag

Betong äldre än 2 månader

Lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel.

Träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa

GVK- godkända plastmattor

Kartonggips, formstabila våtrumsskivor

Weber Tätskikts / Våtrumssystem

Befintlig keramik

Stål

Lagring

12 månader i oöppnad säck.

Lagras i  torr och sval miljö.

Förpackning

12kg tät säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Materialåtgång

Tandad spackel storlek

4 mm: ca 1,2 kg/m2

6 mm: ca 1,8 kg/m2

8 mm: ca 2,3 kg/m2

10 mm: ca 2,8 kg/m2

 
Appliceringstemperatur +10 till +25º C  
Torktid

Öppentid utkammad: ca 20 min (EN 1346)
Användningstid i hink: ca 3 tim
Gång -/fogbar: efter ca 1 dygn
Fullt belastningsbar: efter minst 7 dygn

 
Tillsatsmedel Polymer
Konsistensgivare
 
Öppentid ca 20 min EN 1346
Härdtid
Max tjocklek 6 mm färdigt bruksskikt  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov

ca 0,36-0,38 liter vatten per kg pulver

ca 4,3-4,5 lit/12kg säck

 
Tryckhållfasthet
Dragvidhäftningshållfasthet
Dragvidhäftningshållfashet >1 MPa EN 1348
Bindemedel Portlandcement  
Ballast Natursand, Dolomit, Lättballast  
Användningstid Ca 3 tim  
Våt volymvikt Ca 1500 kg/m³ Intern provmetod 124
Densitet Ca 1000 kg/m³ torr produkt  
Vattentät Nej  
Vätförmåga 10 min 80-100% 20 min >65% EN 1347
Deformationsklass 3 BKR SP Method
Frostbeständighet Ja EN 1348
Glidmotstånd 0,10-0,20 mm EN 1308

 

Instruktioner

Blandning

Blanda Set 640 Light med ca 0,36-0-0,38 liter vatten per kg pulver (4,3-4,5 lit/12 kg säck) under kraftig omrörning (maskin) i minst 3 min. Låt den tillblandade fästmassan stå och mogna 5 min och rör sedan om igen till en smidig konsistens erhålls. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.


Vid användning utomhus utan tätskikt på betong eller puts får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

Applicering

Drag ut Set 640 Light på underlaget med den tandade spackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan. Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse, så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av keramiska plattor på golv, samt vid plattsättning utomhus. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning.

Praktiska tips

Vid läggning/sättning på kraftigt sugande underlag, förbehandlas underlaget med Floor 4716 primer se separat blandningsförhållande på förpackningen.

Rengör verktyg i vatten.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt: Användes som fyllnadsmassa.

 

Lagring

12 månader i oöppnad säck.

Lagras i  torr och sval miljö.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Byggprodukter AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Webers ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.