Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 620 kakellim

weber.set 620 kakellim
weber.set 620 kakellim

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass D1
  • Åtgång 1,9-4,1 kg / m2
  • Färdigblandad
  • Lätt att använda
  • Fungerar endast på vägg i torr miljö

Set 620 Kakellim är en färdigblandad fästmassa för sättning av kakel och klinker. Produkten är CE-märkt D1 enligt EN 12004. Fästmassan har mycket god flexibilitet och fäster mot de flesta underlag.

Allmänt

Användningsområde

För sättning av kakel och klinker på väggar inomhus i torra utrymmen. För underlag av betong äldre än 1 månad med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för kartonggips eller formstabila våtrumsskivor.

Underlag

Betong äldre än 1 mån
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
 

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och frostfritt.

Förpackning

Burk 15 kg
Burk 5 kg
Burk 2 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång4 mm tandspackel ca 2,2 kg / m2
6 mm tandspackel ca 3,0 kg / m2
8 mm tandspackel ca 3,8 kg / m2
Appliceringstemperatur+10 till +25 ºC
TorktidLimmad yta är fogbar efter 1-2 dygn beroende på temperatur och fuktighet i underlaget och den omgivande luften.
Öppentidca 15 min vid +20°C och 50% RF i omgivande luft
Härdtid
Rengöring utrustningRengör verktyg med vatten.
Max tjocklek5 mm färdigt bruksskikt
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
DeformationsklassKlass 3SP-metod 1910

Instruktioner

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.

Applicering

Drag ut Set 620 Kakellim med spakcelns släta sida. Kamma omgående ut kakellimmet med den tandade sidan av spackeln. Kakellimmet ska vara klibbigt när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse. Limmet ska täcka hela plattans baksida.

Observera

Vid sugande underlag samt vid högre temperaturer förkortas öppentiden. Vid lägre temperaturer (dock lägst 10°C) förlängs torktiden. Angivna värden beträffande materialåtgång är ungefärliga och avvikelser kan förekomma. Valet av tandspackel måste anpassas till plattornas format, baksida och aktuellt belastningsfall. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och frostfritt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.