Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 616 multi max

weber.set 616 multi max
weber.set 616 multi max

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass C2 ET S2
  • Åtgång 1,3-3,2 kg / m2
  • Högflexibel och snabbhärdande
  • Lämplig för transparenta plattor
  • Extra bra vidhäftning mot stål, bef. keramik och andra icke sugande underlag
  • Lämplig på betong äldre än 1 månad

Set 616 Multi Max är ett dispersionslim med hög flexibilitet och vidhäftning som kan beträdas kort tid efter utförande. Produkten är CE-märkt C2 ET S2 enligt EN 12004. Set 616 Multi Max förenar egenskaperna i ett dispersionslim med egenskaperna i ett snabbhärdande cementbundet plattsättningsbruk.

Allmänt

Användningsområde

Set 616 Multi Max används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i torra utrymmen. Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex terazzo.  Går också att använda för limning av byggskivor och liknande.
För underlag av betong äldre än 1 månad med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag. För användning inomhus. Går också att använda för limning av byggskivor och dylikt mot spån / träbaserade underlag. Fungerar därför som lim för golvgipsskiva för att styva upp träbjälklag med 22 mm golvspånskiva på golvbjälkar upp till cc 600 mm. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Ej för användning i våt miljö.

Underlag

Betong
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
Bef sten eller keramik
Stål
Spånskivor

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt

Förpackning

9kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktbeskrivning
Materialåtgång4 mm tandspackel ca 1,0 kg/m²
6 mm tandspackel ca 1,3 kg/m²
8 mm tandspackel ca 1,7 kg/m²
10 mm tandspackel ca 2,2 kg/m²
Öppentid20 min
Härdtid
Max tjocklek8 mm
Användningsområde
För utomhusbrukNej
För inomhusbrukJa
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Densitet
Torr volymvikt1,0 kg
Användningstid2 tim
VattentätNej
Deformationsklass3
FrostbeständighetNej

Instruktioner

Blandning

Blanda med 0,35 liter vatten per kg pulver, (3,15 L/burk 9 kg). Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 2 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.

Applicering

Drag ut Set 616 Multi Max med tandspackelns släta sida varefter massan kammas med den tandade sidan. Rätt tandstorlek väljs med hänsyn till plattans storlek och baksidans struktur. Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse. Fästmassan ska täcka hela plattans baksida. Vid limning av godkända skivor som av tillverkaren rekommendats som underlag till keramik används tandspackel med 8 mm kam. Skivorna läggs i förband med förskjutna skarvar i förhållande till spånskivorna, dock i samma längdriktning, så det bär över reglarna. Fästmassan appliceras i enlighet med rekommendationer för plattsättning varefter skivan läggs ner och trampas ned mot underlaget. Kontrollera att fästmassan är kladdig då och då. Öppentiden på 15 min får inte överskridas. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela skivans baksida dvs. inga hålrum mellan skivan och underlaget får förekomma. Lyft upp skivorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att skivans baksida har fullgod vätning. Tillfällig stödskruvning är tillåtet men skruvarna ska demonteras efter att Set 616 Multi Max härdat.

Observera

Rengör verktygen i vatten. Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Nylagd keramik kan beträdas efter 6 timmar vid +20°C. Lägsta arbetstemperatur +10°C. Tänk på att härdningstiden förlängs vid lägre temperatur. Användaren ska kunna dokumentera att aktuella datablad och anvisningar följts vid utförandet av arbetet. Se www.weber.se.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.