Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 615 multi flyt snabb

weber.set 615 multi flyt snabb
weber.set 615 multi flyt snabb

Egenskaper

  • Klassad C2 F S1 enligt EN-12004
  • Åtgång 3,3-8,2 kg / m2
  • Snabbhärdande flytfix
  • För bra täckning vid montering av stora plattor
  • Kan användas ovan ingjuten golvvärme.
  • Ingår i Weber Våtrumssystem.

Snabbhärdande cementbaserad och polymerförstärkt flytande fästmassa för rationell läggning av keramiska plattor på golv.

Set 615 multi flyt snabb kan användas både ute och inne.

Produkten är klassad C2 F S1 enligt EN-12004.

Allmänt

Användningsområde

Set 615 Multi Flyt Snabb används med fördel vid läggning i miljöer där ett snabbt nyttjande av lagd yta premieras – belastningsbar efter 4 tim. Används för läggning av all typ av keramiska golvplattor, både sugande och icke sugande i våta samt torra utrymmen utomhus och inomhus. 

Passar även till konstgjorda plattor t ex Terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående används Set 612 Multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa.

För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, spacklad lättbetong eller leca, mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, golvgipsskivor, andra formstabila golvskivor och Weber Tätskikts / Våtrumssystem. Utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Kan användas både inomhus och utomhus. Ojämna underlag kan med fördel avjämnas med Set 615 Multi Flyt Snabb innan läggning av golvplattorna.

Underlag

Betong äldre än 2 mån
Puts
Spackel
Golvgipsskivor
Weber Våtrumssystem
 

 

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagring torrt och svalt. 

Förpackning

20kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Materialåtgång

Kam/tandspackel;Materialåtgång/m2;20 kg säck räcker till
8x8 ; 5,5 kg/m2 ;5,0 m2
10x10 ; 7 kg/m2 ;4,0 m2
13x20 ; 10 kg ;3,0 m2
19x20 ; 15 kg ;2,0 m2

Ovan angivna värden beträffande materialåtgången är ungefärliga, avvikelser uppåt och neråt kan förekomma.

 
Tillsatsmedel Polymer
Konsistensgivare
Bindetidsregulator
 
Torktid Användningstid: min 30 min
Öppentid utkammad:  min 20 min
Gång- & fogbar: efter min 3 timmar
Fullt belastningsbar:
efter min 3 dygn i privat- eller torr offentlig miljö
efter min 7 dygn i offentlig våt miljö
EN 1346
 
Min tjocklek ca 4 mm  
Max tjocklek 15 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 23 %  
Tryckhållfasthet
28 dygn 20 MPa  
Dragvidhäftningshållfashet
Dragvidhäftningshållfashet >1 MPa EN 1348
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement
Aluminatcement
 
Ballast Natursand  
Fibrer Nej  
Börjar härda ca 120 min  
Användningstid ca 45 min  
Vätförmåga

< 10min - 100% 
< 20min - 80-100%

%
EN 1347
Frostbeständighet Ja EN 1348

Instruktioner

Blandning

Set 615 Multi Flyt Snabb blandas med 0,23 liter vatten per kilo pulver (4,6 liter per 20 kg säck). Blanda materialet i en 20-liters hink som rymmer en hel säck samt vattenmängd. Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Betonggolv: Betongen skall vara brädriven. Ojämnheter upp till 10mm kan avjämnas med Set 614 Multi Flyt Normal, alternativt med lämplig Floor-produkt. Lättbetong: ska avjämnas med Floor 4320 i tjocklek 6-20 mm innan läggning. Kraftigt sugande underlag förkortar öppentiden. Underlaget primas med Floor 4716 spädd med 3 delar vatten innan applicering av Set 614 Multi Flyt Normal. För övrig information om Floor spackel, förarbete och underlag se vår broschyr "Spackla golv".
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.

Applicering

Dra ut Set 615 Multi Flyt Snabb på underlaget, använd släta sidan av kammen. Kamma därefter ut massan med tandade sidan av kammen. Den utkammade fästmassan får inte skinntorka. Kontrollera fästmassan då och då mot fingrarna. Tryck fast plattorna i fästmassan så att full bruksfyllnad erhålls under plattorna. En 100-procentig bruksfyllnad är speciellt viktig under keramiska plattor som utsätts för intensiv trafik eller rullande belastning. Lyft upp plattor emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning. Set 615 Multi Flyt Snabb ersätter dubbellimning.

Praktiska tips

Vid plattsättning med Flytfix är det en fördel att lägga plattorna kant i kant och dra fram fogbredden för att undvika att för mycket fästmassa tränger upp i fogarna.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagring torrt och svalt. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.