Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 614 multi flyt normal

weber.set 614 multi flyt normal
weber.set 614 multi flyt normal

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass C2 E S1
  • Åtgång 3,3-8,2 kg / m2
  • Semiflytande egenskaper för att lättare erhålla god täckning med större plattor
  • Kan läggas med släde
  • Lämplig i Weber Våtrumssystem
  • Kan användas ovan uppstyvade träbjälklag och golvvärme.

Cementbaserad och polymerförstärkt flytande fästmassa för rationell läggning av keramiska plattor på golv. Produkten är CE-märkt C2 E S1 enligt EN 12004. Har mycket god vidhäftning mot plattor med låg vattenabsorption, t ex granitkeramik. Med sin höga tryckhållfasthet i kombination med att 100 % bruksfyllnad under plattorna lättare uppnås är Set 614 Multi Flyt Normal mycket lämplig för läggning av golv utsatta för intensiv trafik eller rullande belastning. Produkten ersätter behovet av dubbellimning på plattor upp till 900 cm2 (30x30 cm).

Allmänt

Användningsområde

Set 614 Multi Flyt Normal används med fördel vid läggning i miljöer där en lång öppentid premieras. Används för läggning av all typ av keramiska golvplattor, både sugande och icke sugande i våta samt torra utrymmen. Passar även till konstgjorda plattor t ex terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag samt plattor med reaktivt innehåll av kisel. För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, spacklad lättbetong eller leca, mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, golvgipsskivor, andra formstabila golvskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Mycket lämplig vid utomhusläggning där behovet av full täckning under plattan är nödvändigt. Fungerar både inom- och utomhus. Ojämna underlag kan med fördel avjämnas med Set 614 Multi Flyt Normal innan läggning av golvplattorna.

Underlag

Betong äldre än 2 mån
Puts
Spackel
Golvgipsskivor
GVK-kodkända plastmattor
Weber Våtrumssystem
Bef sten eller keramik
Stål
 

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt.

Förpackning

20kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Kam/tandspackel;Materialåtgång/m2
8x8 ; 5,5 kg/m2
10x10 ; 7 kg/m2
13x20 ; 10 kg/m2
19x20 ; 15 kg/m2

Ovan angivna värden beträffande materialåtgången är ungefärliga, avvikelser uppåt och neråt kan förekomma.

Torktid

Gång- och fogbar efter ca 24 timmar.
Fullt belastningsbar efter ca 7 dygn.

Öppentid30 minEN 1346
Härdtid
Min tjocklekca 4 mm
Max tjocklek15 mm
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Vattenbehov23-25 %
Tryckhållfasthet
28 dygn20 MPa
Dragvidhäftningshållfashet
Dragvidhäftningshållfashet>1 MPaEN 1348
Fysikaliska egenskaper
FibrerNej
Börjar härda> 3 timmar
Användningstidca 2 timmar
Vätförmåga

< 10 min - 100% 
< 20 min - 80-100%

EN 1347
FrostbeständighetJaEN 1348

Instruktioner

Blandning

Blanda Set 614 Multi Flyt Normal med ca 0,23-0,25 liter vatten per kg pulver (ca 4,6-5,0 lit / 20 kg säck). Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Betonggolv: Betongen skall vara brädriven. Ojämnheter upp till 10mm kan avjämnas med Set 614 Multi Flyt Normal, alternativt med lämplig Floor-produkt.
Lättbetong: ska avjämnas med Floor 4320 i tjocklek 6-20 mm innan läggning.
Kraftigt sugande underlag förkortar öppentiden. Underlaget primas med Floor 4716 spädd med 3 delar vatten innan applicering av Set 614 Multi Flyt Normal. För övrig information om Floor spackel, förarbete och underlag se vår broschyr "Spackla golv".
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Det ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.
Vid användning utomhus utan tätskikt på betong eller puts får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.


Applicering

Drag ut Set 614 Multi Flyt Normal på underlaget med lämplig tandspackel. Platta samt underlag bestämmer tandspackelns storlek. Det ska alltid påföras minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. Den utkammade fästmassan får inte skinntorka - kontrollera då och då med fingrarna. Vid läggning med Set 614 Multi Flyt Normal är det en fördel att lägga plattorna kant i kant och dra fram fogbredden för att undvika att för mycket fästmassa tränger upp i fogarna. Tryck fast plattorna i fästmassan så att full bruksfyllnad erhålls under plattorna. Lyft upp plattor emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning. En 100-procentig bruksfyllnad är speciellt viktig under keramiska plattor som utsätts för intensiv trafik eller rullande belastning. Set 614 Multi Flyt Normal ersätter dubbellimning.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagras torrt och svalt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.