Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 612 multi vit

weber.set 612 multi vit
weber.set 612 multi vit

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass C2TE
  • Åtgång 1,5-3,7 kg / m2
  • För transparent keramik
  • Lämpliga till Weber Våtrumssystem samt GVK-godkända plastmattor
  • Kan användas ovan uppstyvade träbjälklag

Set 612 Multi Flex Vit är en lågalkalisk flexibel fästmassa, cementbaserad och plastförstärkt. Produkten är CE-märkt C2 ET S1 enligt EN 12004. Systemprodukt ingående i Weber Våtrumssystem, vilka är testade av SP- Sveriges Provnings och Forskningsinstitut och godkända genom GVK/AB svensk Våtrumskontroll och BKR- Byggkeramikrådet.

Allmänt

Användningsområde

Set 612 Multi Vit används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen.

Set 612 Multi Vit kan användas både inomhus och utomhus.

Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex terazzo. Är särskilt lämpad för plattor känsliga för färggenomslag samt för att minska risken för alkalikiselreaktioner. För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, av GVK godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor och Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Även till fasader upp till 2 m höjd. 

Underlag

Betong äldre än 2 mån
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
GVK-kodkända plastmattor
Weber Våtrumssystem
Bef sten eller keramik
Stål

Lagring

1 år för säck
Lagring torrt och svalt i oöppnad förp.

 

Förpackning

Tät säck 20 kg
Kartong 5 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångTandspackelstorlek
4 mm: ca 1,8 kg/m2
6 mm: ca 2,7 kg/m2
8 mm: ca 3,6 kg/m2
10 mm: ca 4,5 kg/m2
 
Appliceringstemperatur+10 till +25º C 
Torktid

 Användningstid utkammad: ca 20 min (EN 1346)
Användningstid: ca 3 tim
Gång -/fogbar: efter minst 1 dygn
Fullt belastningsbar: efter minst 7 dygn

 
TillsatsmedelPolymer
Konsistensgivare
 
ÖppentidCa 20 minEN 1346
Härdtid
Max tjocklek5 mm 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
För inomhusbrukJa 
Vattenbehovca 0,27 liter vatten per kg pulver ca 5,4 lit/20 kg säck eller 1,4 lit/5 kg kartong alt. ca 1 del vatten till 3 delar pulver. 
Tryckhållfasthet
Dragvidhäftningshållfashet
Dragvidhäftningshållfashet>1 MPaEN 1348
28 dygnCa 1,4 MPaEN 1348
Fysikaliska egenskaper
BindemedelVit lågalkalisk portlandcement 
BallastNatursand
Dolomit
 
FibrerNej 
AnvändningstidCa 3 timPraktisk erfarenhet
Vätförmåga80-100 10min
>65 20min %
EN 1347
Deformationsklass3SP metod
Glidmotstånd0,2 mmEN 1308

Instruktioner

Blandning

Blanda Set 612 Multi Flex Vit med ca 0,27 liter vatten per kg pulver ca 5,4 lit/20 kg säck eller 1,4 lit/5 kg kartong alt. ca 1 del vatten till 3 delar pulver. Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.
Vid användning utomhus får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

Applicering

Drag ut Set 612 Multi Flex Vit på underlaget, använd tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan. Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en
vridande rörelse, så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av keramiska plattor på golv. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt: Användes som fyllnadsmassa.

Lagring

1 år för säck
Lagring torrt och svalt i oöppnad förp.

 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.