Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 611 multi snabb

weber.set 611 multi snabb
weber.set 611 multi snabb

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klas C2 FTE
  • Åtgång 1,5-3,7 kg / m2
  • Snabbtorkande och flexibel.
  • Lämplig i Weber Våtrumsystem och på GVK-godkänd plastmatta.
  • Lämplig på uppstyvade träbjälklag

Set 611 Multi Snabb är en snabbtorkande cementbaserad och plastförstärkt flexibel fästmassa. Produkten är CE-märkt C2 TF S1enligt EN 12004. Systemprodukt ingående i Weber Tätskikts- och Våtrumsystem. Produkten är testad på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkänd enligt GVK/AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet.

Allmänt

Användningsområde

Set 611 Multi Snabb används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen där kort härdtid eftersträvas.

Set 611 Multi Snabb är godkänd för att användas både inne och ute.

Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående rekomennderar vi Set 612 Multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa.

För limning på underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet under 95%, lättbetong. Leca eller murverk, putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även på träbjälklag uppstyvat med minst 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa. På GVK-godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag.  

Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme.

Även för användning i bassänger.

Underlag

Betong äldre än 2 mån.
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
GVK-godkända plastmattor
Weber Våtrumssystem
Bef sten eller keramik
Stål
 

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagring i torr och sval miljö.

Förpackning

20kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång Tandspackelstorlek
4 mm: ca 1,8 kg/m2
6 mm: ca 2,7 kg/m2
8 mm: ca 3,6 kg/m2
10 mm: ca 4,5 kg/m2
 
Appliceringstemperatur +10 till +25º C  
Torktid Gång -/fogbar efter ca: minst 3 tim
Användningstid: minst 30 min
Öppentid utkammad: minst 20 min (EN 1346)
Fullt belastningsbar:
efter min 3 dygn i privat- eller torr offentlig miljö
efter min 7 dygn i offentlig våt miljö
 
Tillsatsmedel Polymer
Konsistensgivare
Bindetidsregulatorer
 
Öppentid >10 min EN 1346
Härdtid
Max tjocklek 5 färdigt bruksskikt  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 4.6 l / 20 kg säck  
Tryckhållfasthet
Dragvidhäftningshållfashet
Dragvidhäftningshållfashet >1 MPa EN 1348
28 dygn 1,5-1,8 MPa EN1348
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement
Aluminatcement
 
Ballast Natursand
Dolomit
 
Användningstid Ca 25 min  
Vätförmåga 80-100 10min % EN 1347
Deformationsklass 3 SP

Instruktioner

Blandning

Blanda Set 611 Multi Snabb med ca 0,23 lit vatten per kg pulver (ca 4,6 lit/20 kg säck). Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten. OBS! tänk på produktens snabba härdning.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.

Applicering

Drag ut Set 611 Multi Snabb på underlaget, använd tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan (OBS! tänk på produktens snabba härdning). Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse, så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av keramiska plattor på golv samt vid plattsättning i simbassänger. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning.

Praktiska tips

Vid läggning/sättning på kraftigt sugande underlag, förbehandlas underlaget med Floor 4716 Primer, se separat blandningsförhållande på förpackning. Rengör verktygen i vatten.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten eller pulver. Vid sugande underlag samt vid högre temperatur förkortas öppentiden. Vid lägre temperaturer (dock lägst +10 °C) förlängs torktiden. Blanda inte till mer fästmassa än vad som förbrukas inom ca 25 min. Låt fästmassan härda innan golvet beträds. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR Tom säck kan förbrännas. RESTPRODUKTER Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

12 mån i oöppnad förp.
Lagring i torr och sval miljö.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.