Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set 610 multi DR

weber.set 610 multi DR
weber.set 610 multi DR

Egenskaper

  • CE-märkt enligt klass C2 TE S1
  • Åtgång 1,5-3,7 kg / m2
  • Bra hängförmåga
  • Dammreducerad
  • Lämplig i Weber Våtrumssystem och till GVK-godkända plastmattor
  • Lämplig ovan uppstyvade träbjälklag

Set 610 Multi DR är en flexibel fästmassa, cementbaserad och plastförstärkt. Produkten är CE-märkt C2 ET S1 enligt EN 12004. Systemprodukt ingående i Weber Våtrumssystem, vilka är testade enligt GVK/AB Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet.

Allmänt

Användningsområde

Set 610 Multi DR används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen. Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående används Set 612 Multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa.
För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, av GVK godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag.
Fungerar både inom- och utomhus.
Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme. Även till fasader upp till 5 m höjd. Produkten får ej användas i bassänger utan här ska istället den icke specialanpassade Set Comfort Swim användas.

Underlag

Betong äldre än 2 mån
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
GVK-godkända plastmattor
Weber Våtrumssystem
Bef sten eller keramik
Stål

 

Lagring

1 år för säck, 2 år för hink. Gäller oöppnade förpackningar i torr och sval miljö.

Förpackning

Tät säck 20 kg
Hink 5 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångTandspackelstorlek
4 mm:
ca 1,8 kg/m2
6 mm: ca 2,7 kg/m2
8 mm: ca 3,6 kg/m2
10 mm: ca 4,5 kg/m2
 
Appliceringstemperatur+10 till +25ºC 
Torktid

Öppentid utkammad: 20 min
Användningstid: 3 tim 
Gång- / fogbar: efter ca 1 dygn
Fullt belastningsbar:
efter min 7 dygn i privat- eller torr offentlig miljö
efter min 21 dygn utomhus eller i våt offentlig miljö

 
TillsatsmedelPolymer, konsistensgivare 
ÖppentidCa 20 minEN 1346
Härdtid
Max tjocklek5 mm färdigt bruksskikt 
Användningsområde
För utomhusbrukJa 
För inomhusbrukJa 
Vattenbehov

Ca 0,28-0,29 l vatten per kg pulver
Ca 5,6-5,8 l per 20 kg säck
Ca 1,4-1,45 l per 5 kg kartong 
Ca 1 l vatten till 3 l pulver.

 
Tryckhållfasthet
Dragvidhäftningshållfashet
Dragvidhäftningshållfashet> 1 MPaEN 1348
28 dygn1,5-1,8 MPaEN 1348
BindemedelPortlandcement 
BallastNatursand, dolomit 
AnvändningstidCa 3 tim 
Våt volymviktCa 1500 kg/m³Intern provmetod 124
VattentätNej 
Vätförmåga

vid 10 min 80-100%
vid 20 min > 65%

EN 1347
Deformationsklass3SP-metod 1910, utgåva 4
FrostbeständighetJaEN 1348
Glidmotstånd0,10-0,20 mmEN 1308

 

Instruktioner

Blandning

Blanda Set 610 Multi DR med ca 0,28-0,29 l vatten per kg pulver, ca 5,6-5,8 l per 20 kg säck, eller 1,4-1,45 l per 5 kg kartong. Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.
Vid användning utomhus får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

Applicering

Drag ut Set 610 Multi DR på underlaget med tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa på samma yta med den tandade sidan. Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av keramiska plattor på golv, i fuktiga miljöer samt vid plattsättning utomhus. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning.

Praktiska tips

Verktyg rengöres med vatten medan produkten är ohärdad.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag,högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vid läggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, se
www.weber.se

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Förpackningar: Tom säck kan förbrännas. Restprodukter:Pulverform - Lagra torrt för senare användning alt. blanda till våt produkt. Våt produkt - Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt - Användes som fyllnadsmassa.

Lagring

1 år för säck, 2 år för hink. Gäller oöppnade förpackningar i torr och sval miljö.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.