Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber monteringsram för träbjälklag

weber monteringsram för träbjälklag
weber monteringsram för träbjälklag

Ny

Egenskaper

  • För montering av weber designbrunn i träbjälklag.
  • Längd 100cm, kapas enligt brunnens mått.
  • Montering inomhus i våtrum

Monteringsram för när weber designbrunn ska monteras i träbjälklag.

Allmänt

Användningsområde

weber monteringsram för träbjälklag används när weber design ska monteras i våtrum med träbjälklag. Finns i längden 100cm kapas sedan till samma längd som brunnen av montören. Monteringsramen kan placeras väggnära eller mitt i golvet om så önskas. 

Ytterligare information

Får ej monteras utomhus.

weber designbrunn

Underlag

Träbjälklag

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Observera

Den 10 åriga garanti gäller endast om brunnen och tätskiktet är monterat enligt monteringsanvisningarna. 

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.