Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber designbrunn

weber designbrunn
weber designbrunn

Ny

Egenskaper

  • 10 års garanti
  • Tät, fabriksmonterad folie
  • Rostfritt stål
  • Vändbar slukrist
  • Finns i längderna 70, 80 och 90 cm

Weber Designbrunn är en rektangulär golvbrunn, s.k. golvränna, med fabriksmonterad våtrumsfolie. I och med att folien är fabriksmonterad på brunnen elimineras risken för att vatten ska komma in mellan brunnen och tätskiktet och att ett av de mest kritiska momenten försviner för installatören av tätskiktet.

Allmänt

Användningsområde

Weber Designbrunn används i våtrum inomhus tillsammans med tätskiktssystemen Tec Foliesystem eller Tec Dispersionssystem. Brunnen kan placeras väggnära eller mitt i golvet om så önskas.

Ytterligare information

Får ej monteras utomhus

Underlag

Betong eller träreglar. Vid träreglar ska weber monteringsram för träbjälklag användas.

Lagring

Torrt

Förpackning

70cm
80cm
90 cm 

Artikelnummer

5200790816   Weber designbrunn 700 mm

5200790817   Weber designbrunn 800 mm

5200790818   Weber designbrunn 900 mm

5200790821   Trämonteringsramen
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Applicering

Weber Designbrunn monteras enligt aktuell monteringsanvisning.

Observera

Den 10 åriga garanti gäller endast om brunnen och tätskiktet är monterat enligt monteringsanvisningarna. Skadad produkt får inte monteras. 

Miljö Säkerhet

Lagring

Torrt

Artikelnummer

5200790816   Weber designbrunn 700 mm

5200790817   Weber designbrunn 800 mm

5200790818   Weber designbrunn 900 mm

5200790821   Trämonteringsramen
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.