Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Offentliga våtrum och restaurang-/storkök

För tätskiktsarbete i restaurang och storkök samt offentliga våtrum som exempelvis duschar i idrottshallar och badanläggningar.

Är det samma system till storkök och offentliga våtrum?

Storkök och offentliga våtrum skiljer sig en del i användningsområde men ur tätskikts- och plattsättningssynpunkt är de tämligen lika.  

För storkök och offentliga våtrum rekommenderas en stabil stomme, en tung konstruktion av betong, lättbetongLeca® eller andra murverk som ytbehandlats med puts eller spackel, som underlag för tätskikt och plattsättning för att ge en långsiktigt hållbar konstruktion.

Brunnarna som används brukar heller inte vara samma som används i privata miljöer då dessa måste tåla antingen termisk chock från kokande varmvatten som hälls ut eller kontinuerlig gångtrafik samtidigt som de ska kunna svälja större mängder vatten.

Golvkonstruktionen ska tåla kontinuerlig trafik samtidigt som ytorna ska vara tåliga att rengöra med exempelvis högtryckstvätt.  

Detta gör att samma typ av konstruktion används både för offentliga våtrum och restauranger/storkök.

Obs! För slakterier, mejerier och liknande, samt konstruktioner med tryckande vatten gäller andra regler.

Förutsättningar

Varje anläggning har specifika förutsättningar och krav, varför val av material och metod vid varje enskilt objekt ska ske i samråd med representant från beställare, användare, entreprenör och Weber. 

Läs mer i arbetsanvisningen Storkök och offentliga våtrum >> 

Läs mer