Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Organisationer


Organisationer som Saint-Gobain Sweden AB är medlemmar i

Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag.

Webbplats: http://www.byggmaterialindustrierna.se/


Byggnadsämnesförbundet (BÄF)

Byggnadsämnesförbundet (BÄF) är arbetsgivarorganisationen för företag som tillverkar produkter för främst byggnadsändamål.

Webbplats: http://www.baf.se


Golvbranschen (GBR)

Golvbranschen, GBR är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och leverantörer.

Webbplats: http://www.golvbranschen.se


Swedish Standards Institute (SIS)

Weber är med sitt medlemskap i SIS, Swedish Standards Institute med och utvecklar europeiska branschstandarder.

Webbplats: http://www.sis.se


Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI)

SBMIs medlemmar arbetar med bergmaterial: täktägare-producenter, maskinleverantörer, krossentreprenörer som arbetar i täkter, konsulter inom geologi, juridik, akustik, vibrationer, m fl. Föreningen organiserar drygt 70 % av all bergmaterialproduktion i Sverige.

Webbplats: http://sbmi.se


SPEF - Murnings- & putsentreprenörerna

SPEF är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige.

Webbplats: http://www.spef.org


Sweden Green Building Council (SGBC)

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

SGBC hanterar följande miljöcertfieringssystem: Miljöbyggnad, EU GreenBuilding och BREEAM-SE.

Webbplats: http://www.sgbc.se


Byggkeramikrådet (BKR)

Byggkeramikrådet bildades år 1989 av Plattsättarentrepenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. BKR är idag den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Webbplats: http://www.bkr.se


Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst)

I BEAst ingår drygt 90 ledande företag som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens
e-affärer. BEAst är en naturlig mötesplats för allt som rör e-handel, B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation.

Webbplats: http://www.beast.se