Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Vi tar hand om kulturarvet för kommande generationer

weber kulturarv

Vårt byggnadsarv innefattar byggnader från de senaste 9000 åren. Detta har gett upphov till en bred variation av byggmetoder och material beroende på tillgängliga naturresurser, traditioner och arkitektoniska trender.

Med sin långa historia har Weber varit en del av detta, både initialt med konstruktionen av nya byggnader, och numera även genom att renovera vårt kulturarv.

Referenserna nedan är bara ett axplock av alla de projekt vi har varit involverade i under de senaste åren. Vi är stolta över att ha bidragit till bevarandet av dessa byggnader, och att ha gett dem ett nytt liv för kommande generationer att använda och beundra.

Besök Weber-Cultural-Heritage.com

Lösningar som använts

Bevarande och renovering av gamla byggnader är ett område som många intresseras av. Det involverar känslor, respekt och behovet av kunskap – något som kräver expertkunnande. 

Metoder, material och tillvägagångssätt måste tas i beaktning för varje projekt. Lösningarna beskrivna här ger inga uttömmande detaljer och processer, utan ger istället en inblick i vad man kan leta efter och generella renoveringstekniker.

Upptäck våra lösningar

Expertis

Kunskap i kombination med erfarenhet och bra material är en lämplig startpunkt för ett framgångsrikt renoveringsprojekt.

Kompetens i historiska produktionsmetoder och materialanvändning möjliggör att korrekt material används. Kunskap om byggnadernas fysik – både de nya och de gamla, ger en god startpunkt för diskussioner och problemlösning.

 

Upptäck vår expertis

Läs om hur Weber bidrar till att bevara vårt kulturarv