Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Historia

Fabriken Norr Mälarstrand, Stockholm. 1920-tal

Saint-Gobain Sweden AB är ett företag med sina rötter från den svenska byggmaterialindustrins allra tidigaste period. Det hela började med kalkbrytning för cirka 350 år sedan i Limhamnsområdet söder om Malmö.

Det är från den verksamhet Skånska Cementaktiebolaget - som startade 1871 i Malmö-området som Scancem-koncernen och därmed också Weber Saint-Gobain Sweden AB har sina egentliga rötter. Tegel, mur- och putsprodukter stod på programmet redan på 1870-talet och gör det som bekant även idag.

2000-talet

 • 2016
  I januari fusionerades Gyproc AB, Saint-Gobain ISOVER AB och Scanspac AB in i Saint-Gobain Byggprodukter AB. Den 15 januari bytte Saint-Gobain Byggprodukter namn till Saint-Gobain Sweden AB. Weber, Gyproc, Isover, Leca och Scanspac (Dalapro) fungerar som självständiga affärsenheter inom Saint-Gobain Sweden AB.
 • 2010
  maxit AB byter 1 januari 2010 namn till Saint-Gobain Byggprodukter AB, men använder varumärket Weber på marknaden.
 • 2008
  I mars 2008 förvärvas maxit Group av Saint-Gobain-koncernen. Saint-Gobain är en av världens 100 största industrikoncerner med 207 000 anställda fördelat på 57 länder och med en omsättning på 41,6 miljarder Euro. Förutom maxit, är Saint-Gobains byggmaterialprodukter representerade i Sverige genom varumärkena Gyproc, Ecophon, Isover, Saint-Gobain Emmaboda Glas och Scanspac.
 • 2004
  Optiroc AB byter den 16 mars företagsnamn till maxit AB. Det viktigaste skälet till namnbytet är att maxit får en enhetlig profil i hela Europa. maxit AB får samma slagkraft som sina europeiska konkurrenter samt att man får en större flexibilitet över gränserna.
 • 2003
  Optiroc förvärvade, av Byggbetong i Norrland AB, tillverkningen av lättklinker-block och element i Skellefteå. I förvärvet ingick maskiner för tillverkning av lättklinkerblock- och Alba-element, samt de inventarier och det lager som fanns i rörelsen.
  Optiroc förvärvar rörelsen i byggmaterialföretaget Gypsum International AB i Varberg. Gypsum marknadsförde miljövänlig naturgips av hög kvalitet och verksamheten införlivades i Optirocs produktområde Fasad. I och med förvärvet kan Optirocs strävan att kunna erbjuda marknaden ett komplett system av byggmaterial nu uppfyllas.
 • 2003
  Optirocs moderbolag, Heidelberg Building Material, (HBE) ändrade i oktober 2003 sitt koncernnamn. Koncernens val av namn - maxit Group - grundar sig på att i en stor del av Europa är maxit ett mycket starkt och välkänt varumärke.
 • 2002 
  Optiroc förvärvar byggmaterialföretaget Deitec AB i Limhamn. Deitec hade vid samgåendet fem anställda och omsatte cirka 30 miljoner kronor. Deitec marknadsförde det tyska välkända varumärket Deitermanns produkter inom främst fäst och fog för kakel och klinker, men även system för betongrenoveringar. Samgåendet var ett naturligt steg då både Optiroc och Deitermann tillhör den stora cement- och byggmaterialkoncernen HeidelbergCement.
 • 2000-2001 
  Optiroc avyttrar från årsskiftet 2000/2001 hela tegelverksamheten till österrikiska Wienerberger Group. Premix- och Exclay-verksamheterna inom BeamixHeidelberger Maxit och Optiroc Group samordnas från 1 augusti 2001 i en ny operativ enhet, HBE (Heidelberger Baustoffe Europa).Optiroc Sverige ingår tillsammans med Optiroc i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen i Region Norra Europa. 
  Huvudkoncernen ändrar namn till HeidelbergCement varvid ingående bolag successivt kommer att komplettera sina respektive logotyper med "HeidelbergCement Group".

 

 

1900-talet

 • 1999-2000
  Aker RGI
  och Skanska säljer samtliga sina aktier i Scancem till tyska Heidelberger Zement. Heidelberger Zement blir världens tredje största cementtillverkare. Koncernen har en omsättning på ca 50 miljarder kronor inkl. CBR och Scancem. Antalet anställda är 38.000.
 • 1997-1998
  Optiroc
  förvärvar Stråbruken AB, båda företag med verksamhet inom tegel och torrbruk. Det blev dock en långdragen förvärvsprocess, som godkändes först efter avgörande i två domstolsinstanser. Efter godkännandet i Marknadsdomstolen den 3 juli 1998 kunde sammanslagningen av de båda bolagen påbörjas.
 • 1996
  Euroc och norska Aker går samman och bildar Scancem. De enheter som tidigare ingått i Aker-koncernen går in i Optiroc Group, som nu bildar Scancems affärsområde för murverksprodukter.
  Optiroc förvärvar Ernström & Co AB, som är marknadens ledande puts- och golvavjämningstillverkare. Ernströms hade något år tidigare köpt upp ABS Byggsystem AB, marknadens ledande företag när det gäller golvspackel.
 • 1994
  Euroc går samman med finska Partek/Metra, varvid Optiroc-gruppen stärks ytterligare bl a med Parteks golvkoncept.
 • 1991
  Cembygg/Sydtegel byter namn till Optiroc AB. Även bolagen i Norge och Finland profilerar sig under namnet Optiroc. Betongtakpannerörelserna säljs till brittiska Redland-koncernen.
 • 1990
  Verksamheten bryts ur Cementa och bildar ett eget affärsområde inom Euroc-koncernen, under namnet Brick & Tile.
 • 1988 
  I slutet av året förvärvas majoriteten i betongtakpannetillverkaren Zanda.
 • 1987 
  Cembygg förvärvar Sydtegel med fem tegelbruk i södra och västra Sverige.
 • 1986 
  Cementa Byggprodukter bolagiseras och byter namn till Cembygg AB.
 • 1982 
  Cementa Byggprodukter bildas med försäljning av säckat cement, bruksbindemedel, torrbruk och torrbetong, golvspackel och byggkemikalier. Sandspackel och Gullätt lättklinker har nu tagits bort ur programmet.
 • 1978 
  De första flytspacklen både cement- och gipsbaserade - börjar säljas av Cementa Byggproduktavdelning efter utveckling inom Euroc Development.

 • 1973
  Euroc förvärvar Gullhögen som fusioneras med Cementa. Lättklinker kommer in i bilden. En byggproduktavdelning bildas, embryot till Optiroc. Förutom cement hade Gullhögen också bruksbindemedlet Gullex, torrbruksprodukter samt lättklinkern Gullätt och sandspacklet Gullspack i samarbete med Strå i sitt produktprogram.
 • 1972
  Euroc bildas och koncernen divisionaliseras. Cementa ansvarar för cement, kalk och byggprodukter.
 • 1969
  Cementa-koncernen bildas. Cementproduktion och -försäljning slås ihop med Karta & Oaxen. Gyproc, Siporex m fl. tillkommer.
 • 1965
  Fusionerades Nya Murbruksfabrikens i Stockholm AB och AB Strå Kalkbruk för att bilda Stråbruken AB.
 • 1964
  Karta & Oaxen startar produktion och försäljning av torrbruk. Detta år grundas också Allmän Byggservice AB (ABS) med kontor i Stockholm och produktion Avesta (Stensbo Sand & Grus).
 • 1939
  Dala Kemiska Fabrik AB grundas i Ludvika. Flyttar till Glanshammar 1965 och byter namn till Dalaspack 1987.
 • 1937
  De av Skånska Cementaktiebolaget ägda aktierna i bl a AB Karta & Oaxens Kalkbruk säljs till AB Iföverken.
 • 1927
  Serponit stenfiberplattor lanseras av Ernströms.
 • 1922
  Skånska Cementaktiebolaget förvärvar AB Karta & Oaxen av Nordstjernan. Det kan noteras att under hela 1916 var verkställande direktören i AB Karta & Oaxen Axel Åkerman också vd i AB Strå Kalkbruk tillika i Nya Murbruksfabriken. De sistnämnda bolagen slås samman 1965 till Stråbruken AB. Karta & Oaxen samt Calcium blir ett försäljningsbolag för kalk och kalkbindemedel samt bruk.
 • 1918
  Ernström & Co AB i Göteborg bildas och arbetar med ett sortiment av dåtidens byggmaterial såsom spik, papp, asfalt och rörmattor men också import av cement från Polen.
 • 1906
  AB Strå Kalkbruk i Sala bildas.
 • 1902
  Svenska Kalkförsäljnings AB Calcium bildas med Skånska Cementaktiebolaget och Maltesholms Cement AB som delägare.

1800-talet

 • 1893 
  Cementa Svenska Cementförsäljnings AB bildas och är ett försäljningsbolag för Skånska Cement m fl inhemska cementfabriker, men även import.
 • 1889 
  Nya Murbruksfabrikens i Stockholm AB bildas och ska "fabriksmässigt tillverka mur- och putsprodukter".
 • 1887 
  För att öka försäljningen av cement startades i tidigt skede cementgjuteri och byggverksamhet. Redan 1887 bröts dessa verksamheter ur och ett särskilt bolag, AB Skånska Cementgjuteriet (Skanska) bildades. Men Skånska Cementaktiebolaget behöll omkring hälften av aktierna och gjorde så ända till mitten av 1970-talet.

 • 1871
  Skånska Cementaktiebolaget startade 1871 i Limhamn utanför Malmö. Året därpå byggdes i Lomma den första svenska cementfabriken. Kalkstenen till cementtillverkningen togs från Limhamn. Förutom cement bestod verksamheten av tegel, kalk och kalksten. 

Litteratur

 • Cement i 100 år, En krönika om Skånska Cementaktiebolaget AB Cementa (1972)
 • Ernströmgruppen under 70 år (1988)
 • STR 100 år Stråbruken 1889-1989 (1989)
 • Mot en ny tid, Hela historien om Euroc under den stora strukturomvandlingen 1972-1996 (1997)