Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Webers första P-märkta fasadobjekt klart för inflyttning

2015-03-06

Brf Utsikten första P-märkta fasadprojektet

HSBs brf Utsikten i Borås har i dagarna fått sitt slutgodkännande av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Därmed har Johns Fasad i Borås kunnat P-märka det första fasadobjektet med tjockputs på mineralull.

Brf Utsikten i Borås består av två åttavåningshus med 46 lägenheter i varierande storlekar. Husen ligger centralt men ändå naturnära läge i Borås. Fasaderna har putsats med Webers P-märkta Serporoc Fasadsystem. 

Webers P-märkta Serporoc-system skyddar byggnadens stomme från fukt. Särskilt fokus ligger på detaljutformningen runt fönster/dörrar som säkerställer att eventuellt inläckande vatten tas om hand och leds ut. Att Serporoc är en putsad fasad med ett estetiskt utseende gör ju inte saken sämre.

”Vi påbörjade arbetet med att P-märka våra fasadsystem för nära fyra år sedan. Det har varit ett intensivt arbete som har inneburit omfattande tester av systemens funktionalitet hos SP. Vi har även haft många utbildningstillfällen för våra certifierade fasadentreprenörer för att ge dem behörighet att montera en P-märkt fasad. Därför är det oerhört roligt att se det första P-märkta objektet vara klart för inflyttning och se frukten av allt vårt arbete”, säger Stefan Kanda, Konceptchef Fasad, Weber. 

För att en byggnad ska bli P-märkt måste ett antal villkor uppfyllas. Först och främst måste själva fasadsystemet vara verifierat i sin helhet, vilket innebär att man inte får byta ut några komponenter i systemet. Putsentreprenören måste vara utbildad och certifierad av Weber för det aktuella montaget. Under byggprocessen utför SP tredjepartskontroller på utförda detaljlösningar. Efter godkänd slutbesiktning av SPs kontrollant så P-märks fasaden.

Webers P-märkta Fasadsystem
Webers P-märkta fasadsystem finns i fyra olika varianter. Serporoc Premium är en lösning uppbyggd på glasull med ett lambda värde på 0,032 vilket gör Serporoc Premium till den mest energieffektiva tjockputslösningen på mineralull.

Systemen är tvåstegstätade och dränerade och alla ingående komponenter är åldersverifierade för minst 25 år. Detta gör att Serporoc-systemet uppfyller de nya kraven från Boverket som infördes 1 juli 2014. 

För ytterligare information

Stefan Kanda, Konceptchef Fasad, Weber
E-post: stefan.kanda(at)weber.se 
Telefon: 08-625 61 35