Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber lanserar P-märkta fasadsystem

2013-11-18

P-märkta putsfasadsystem starkt skydd mot fukt

Nu lanserar Weber det första P-märkta fasadsystemet med mineralull och traditionell puts. Det är fasadsystemet Serporoc som certifierats och godkänts av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förbättrade kontrollprogram med tredjepartskontroll, krav på certifierad entreprenör och en noggrant testad metod säkerställer funktion, kvalitet och fuktskydd. Systemet börjar levereras under november 2013 till certifierade entreprenörer.

P-märkningen är en kvalitetsmärkning som ger kunder bättre möjligheter att ställa krav på utförande och rätt funktion när det gäller putsade fasader.
     – Vi har arbetat i tre år med att få fram de nya P-märkta fasadsystemen, berättar Stefan Kanda, produktchef på Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber. Det har varit ett intensivt arbete som omfattar allt från att utforma själva fasadsystemet, anvisningar och dokumentation till att ta fram utbildningsprogram för våra entreprenörer liksom att ha klart med besiktningsmän med rätt kompetens. Vi har klarat det här tack vare ett väl fungerande samarbete med SP.

Serporoc har funnits i närmare 40 år och använts till drygt tio miljoner kvadratmeter fasadyta.  
      – P-märkningen är ett bevis på systemets starka egenskaper, fortsätter Stefan Kanda. Det här visar att kunderna kan lita på att Serporoc är en tät och fuktsäker fasadlösning som håller för många årtionden av slitage från väder och vind.

Krav på besiktning och godkänt utförande

För att P-märkningen av den färdiga fasaden ska gälla krävs att projekteringen utförts enligt gällande anvisningar. Vidare krävs att montering utförts av entreprenörer som utbildats och certifierats för Webers fasadsystem. Fasadarbetet måste slutligen besiktigas och godkännas av SP att det utförts rätt när det gäller bland annat fuktskydd av underliggande konstruktion.
     – Våra nya P-märkta Serporocsystem är utformade enligt Boverkets krav och är lämpliga både till nya fastigheter och renovering, avslutar Stefan Kanda.

Utöver P-märkningen av Serporoc startar Weber nu en kompletterande utbildning för entreprenörer som är certifierade för Webers fasadsystem, CWF-entreprenörer. Utbildningen ger CWF-P behörighet som ger rätt att montera de nya P-märkta systemen. Kompletteringsutbildningen är inriktad på tätning av vindskyddet och omfattar praktiskt utförande av alla detaljer såsom fönster, dörrar, socklar med mera.

De första P-märkta fasaderna beräknas vara klara under första halvåret 2014.

För ytterligare information

Stefan Kanda, produktchef Fasad, Weber
Telefon: 08-625 61 35
E-post: stefan.kanda(at)weber.se