Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber avvecklar verksamhet i Veberöd

2014-11-24

Tillverkning upphör maj 2015

Saint-Gobain Byggprodukter AB (Weber) lägger ner verksamheten i Veberöd. Tillverkningen av Leca® Block i Veberöd kommer att upphöra senast sista maj 2015. Avvecklingen innebär att verksamheten upphör på obestämd tid men att fabriken lämnas intakt och fastigheten kvarstår i företagets ägo.

Beslutet att upphöra med produktionen i Veberöd grundar sig främst på den vikande efterfrågan på Leca® Block men följer också företagets strategi att flytta tillverkningen närmare marknaden.  Weber behöver ständigt utveckla verksamheten för att bättre kunna möta kraven från både våra kunder och ägare samt att optimera varuförsörjningen till marknaden.

Avvecklingen av verksamheten i Veberöd berör fyra anställda.  Förhandlingar har inletts med den fackliga organisationen. De produktionsvolymer som har producerats i Veberöd kommer att flyttas till Webers anläggning i Linghem som då får ett bättre kapacitetsutnyttjande. Ett lager av lecablock kommer att byggas upp i Malmö (Ollebo), vilket möjliggör samlastning med bl a torrbruk.

Frågor om avvecklingen i Veberöd besvaras av Per Redtzer, Sales and Marketing Director, Weber.

För mer information:
Per Redtzer, Sales and Marketing Director, Weber
Telefon: 08-625 61 02
E-post: per.redtzer@weber.se

Webers produktionsanläggning i Veberöd
Webers anläggning i Veberöd