Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tre Saint-Gobain företag samlastar i norr

2014-09-29

Samarbete ger synergieffekter

I ett samarbetsprojekt mellan Saint-Gobain företagen Gyproc, ISOVER och Weber har ett gemensamt lager etablerats och erbjuder en samordnad distribution av företagens produkter till kunder i norra Sverige.

  ”Norra Sverige är en mycket intressant och viktig marknad för Saint-Gobain och vi vill förstärka vår närvaro och ytterligare förbättra vår service till våra kunder i norra Sverige”, säger Magnus Leidhammar, Försäljningschef ÅF, Weber. ”Orderavdelningarna på respektive bolag kommer att kunna ta emot och ordna med samtransporter av produkter från alla tre bolagen.  Synergieffekterna av samtransporterna kommer att gynna såväl våra kunder som oss leverantörer och inte minst miljön.”

Samlastningslagret är placerat i Söråker utanför Sundsvall. ISOVER har under många år haft utlastning från Söråker, nu kommer även ett utökat sortiment av Weber och Gyproc produkter kommer att lagerhållas i Söråker och utleveranser till kunder i norra Sverige ska ske från detta lager.

Lagerhantering och transporter kommer att hanteras av företaget Deltaterminal (helägt dotterbolag till Sundfrakt AB) som har en gedigen erfarenhet av den norrländska marknaden och är väl införstådda med norrländska kunders specifika behov.

För ytterligare information

Magnus Leidhammar, Försäljningschef ÅF, Weber
Telefon: 08-625 61 59
E-post: magnus.leidhammar@weber.se