Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Seminarieprogram Almedalen

2014-06-10

Seminarieprogram 30 juni - 3 juli 2014

Hållbart byggande för framtiden


Måndag 30 juni

Miljöutmaningar för framtidens stadsutveckling – vem tar funktionsansvaret?

Tid: 14:45–15:45
Plats: ”Samhällsbyggararenan”, Strandvägen 5, Hamnplan (plats nr 521)

Ett problem i byggandets värdekedja är brister i olika delar såsom fasader, våtrum, grunder, tak mm. Så länge de här problemen finns går vi miste om det hållbara byggandets alla möjligheter. Går de här problemen att lösa? Vad krävs i så fall? Byggmaterialföretaget Saint-Gobain, som bedriver forskning och utveckling med inriktning på hållbar stadsutveckling och byggande, diskuterar frågorna utifrån faktiska exempel tillsammans med företrädare för kommun och byggaktörer.

Paneldeltagare
Gino Carinci, Fasadexpert och projektchef ”Säker fasad”,
branschorganisationen SPEF
Carl-Johan Hansson, Chef Affärsområde Fastigheter, Riksbyggen
Cecilia Löfgreen, Ordförande kommunstyrelsen, Järfälla kommun
Evelina Strandfeldt, Certifiering, Sweden Green Building Council (SGBC)
Per Redtzer, Marknadsdirektör, Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB
Moderator: Roger Blomqvist, Informedia Communications AB

Tisdag 1 juli

Framtidens miljöutmaningar inom byggande – inomhusmiljö en del av hållbart byggande. Klassrummet – hur kan vi påverka arbetsmiljö och resultat för elever och lärare med hållbara bygglösningar?

Tid: 17:15-18:15
Plats: ”Samhällsbyggararenan”, Strandvägen 5, Hamnplan (plats nr 521)

Hållbart byggande och hållbar utveckling är en fråga om miljö, sociala förutsättningar och ekonomi. Från att tidigare handlat nästan enbart om miljö har de ekonomiska och sociala faktorerna blivit allt viktigare. Hur påverkar byggnaden vår hälsa, välbefinnande och produktivitet? Hänger miljöcertifieringssystemen med i utvecklingen? Hänger byggbranschen med? En hel del nya lösningar finns redan tillgängliga och fler är på väg. Hur fungerar de och används de? Vad krävs i så fall och vem bestämmer? Vi belyser dagens situation utifrån exemplet skolan och diskuterar möjliga lösningar i ett panelsamtal.

Paneldeltagare
Anna Forsberg, Chef Gröna Affärer, Skanska Sverige
Staffan Hygge, Professor Environmental Psychology, Högskolan i Gävle
Viveka Lyberg Åhlander, Filosofie Doktor och Logoped, Lunds Universitet
Lennart Nilsson, Akustiker, LN Akustikmiljö AB, Huddinge
Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council (SGBC)
Emma Feldman, Ordf. kommunalstyrelsens planutskott + utbildningsnämnden, Järfälla Kommun
Jonas Christensson, Konceptutvecklare utbildningslokaler, Ecophon
Moderator: Roger Blomqvist, Informedia Communications AB

Onsdag 2 juli

Miljöutmaningar för framtidens byggande – vad är det värt att bygga energisnålt?

Tid: 14:45-15:45
Plats: ”Samhällsbyggararenan”, Strandvägen 5, Hamnplan (plats nr 521)

Det pågår en livlig debatt huruvida hög grad av isolering är lönsamt eller inte för miljön. Ett problem som lyfts fram är att tillverkarna av byggmaterial använder mycket energi för att producera sitt material. För den enskilde konsumenten påstås det innebära stora extra kostnader och därmed ett hinder. Men hur ser det egentligen ut? Är det fel att sänka energiförbrukningen genom bättre isolering? Vilken effekt har detta på hållbart byggande och miljöcertifierat byggande? ISOVER – som ingår i byggmaterialkoncernen Saint-Gobain – tar upp frågan. I ett panelsamtal diskuteras såväl samhällsperspektivet som den enskilde fastighetsägarens alternativ.

Paneldeltagare
Staffan Haglind, Green Business Officer, Skanska AB
Cecilia Löfgreen, Ordförande kommunstyrelsen, Järfälla kommun
Bengt Wånggren, VD, Sweden Green Building Council (SGBC)
Patrik Andersson, Marknadsdirektör ansvarig strategisk planering, ISOVER Saint-Gobain
Moderator: Roger Blomqvist, Informedia Communications AB

Torsdag 3 juli

Miljöutmaningar för framtidens byggande – byggandets utformning idag och imorgon?

Tid: 14:45-15:45
Plats: ”Samhällsbyggararenan”, Strandvägen 5, Hamnplan (plats nr 521)

Hur länge håller en byggnad? När hus rivs beror det ofta på att de inte längre behövs. Men nu växer det fram nya krav på att snabbare och enklare kunna bygga om inomhus. Kan vi behålla byggnaderna längre om vi enkelt och flexibelt kan genomföra framtida anpassningar. Behoven är störst inom vård, skola och omsorg. Hur förändrar det vårt byggande och vår stadsplanering? Ett av de första projekten där idéerna tillämpas är Nya Karolinska i Solna. Kommer detta att slå igenom på fler områden? Hur ser miljöfördelarna ut? Efter en kortare presentation diskuteras frågan i ett panelsamtal.

Paneldeltagare
Emma Feldman, Ordförande kommunstyrelsens planutskott, Järfälla kommun
Kjell Klasa, Affärsutveckling, Skanska Sverige
Evelina Strandfeldt, Certifiering, Sweden Green Building Council (SGBC)
Torbjörn Pettersson, Chef teknisk support, Gyproc, Saint-Gobain
Moderator: Roger Blomqvist, Informedia Communications AB

 


Ladda ner programmet som pdf >>

För ytterligare information

Milla Leinonen, Environmental Communications, Weber
Telefon: 08-625 61 28
E-post: milla.leinonen(at)weber.se