Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ny yttervägg möjliggör byggande i bullriga stadsmiljöer

2016-06-08

Nytt regelverk och ett skriande behov av bostäder ligger bakom Silent Wall – en helt ny ytterväggskonstruktion från Saint-Gobain. Den gör det möjligt att bygga energieffektiva bostäder i bullriga miljöer med lätta konstruktioner samtidigt som en behaglig ljudmiljö uppnås inomhus.

Knappast någon har undgått behovet av att bygga nya bostäder. För att driva på och öka byggandet införde Boverket ifjol en ny bullerförordning. Den innebär att lägenheter på 35 kvadrat eller mindre inte behöver ha en tyst sida så länge bullret vid den exponerade fasaden är maximalt 60 decibel. Tidigare var motsvarande gräns 55 decibel. Det motsvarar bullret från ca 2500 bilar per dygn jämfört med tidigare 900 bilar, en tydlig skillnad.

Miljö, energi- och kostnadseffektiv
Ytterväggskonstruktionen är gemensamt framtagen av varumärkena Gyproc, ISOVER och Weber inom Saint-Gobain. Väggen är en lätt konstruktion som gör det möjligt att bygga vid större stadsgator som trafikeras av både biltrafik och tunga fordon. Silent Wall från Saint-Gobain väger endast 85 kg/m2, vilket är en fjärdedel av vikten för motsvarande vägg i betong.

– Det ger en väsentlig tidsbesparing och därmed lägre kostnader. Exempelvis blir det möjligt med en lättare och snabbare grundläggning. En lättbyggnadskonstruktion ger också avsevärt mindre klimatpåverkan än en tung. En annan mycket viktig fördel är att väggen är 125 mm tunnare än en motsvarande sandwich-vägg i betong. Den skapar dessutom större uthyrningsbar golvyta, säger Göran Larsson försäljningsdirektör på Gyproc.

Väggen är konstruerad så att den är både fuktsäker och energieffektiv. Med olika val av isolering kan ett U-värde på 0,12-0,14 W/m2·K uppnås. Med Saint-Gobain Silent Wall uppnås ljudklass B, vilket är en bättre ljudnivå än vad regelverket kräver.

– Det här är ett tydligt exempel på hur vi inom Saint-Gobain gemensamt arbetar för att hitta nya helhetslösningar för ett effektivare och mer hållbart byggande. Om man använder den här väggen kan man bygga i bullriga stadsmiljöer och ändå ha en god ljudkomfort inomhus även i små lägenheter, säger Göran Larsson.

Fakta: Väggkonstruktionen är testad vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Vid 65 dB utanför fasaden klarar den 26 dB innanför, vilket är lägre än de 30 dB som krävs för ljudklass B. Det är en dränerande tvåstegstätning med glasullsisolering och tjockputs, som uppnått P-märkning, bland annat tack vare de fuktsäkrade lösningarna vid anslutningar och genomföringar. U-värde på 0,12 W/m2·K uppnås vilket innebär att den är både energieffektiv och ekonomisk. Brand EI 60.

Läs mer