Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Nordbygg Sustainable Days i Victoriahallen

2014-03-25

Under Sustainable Days hoppas Saint-Gobain kunna bidra till nya insikter och spontana möten såväl som kunskap om trender och vad som är på gång nu. Välkommen till våra öppna seminarier om aspekter på det hållbara byggandet.

PROGRAM

Tisdag 1 april: 15.00
Vad tjänar konsument och miljö på att bygga energieffektivt?

Patrik Andersson, Isover Scandinavia, Strategic Planning, Innovation & Marketing Director
Hållbart byggande - hur högpresterande, bekväma och hållbara byggnader kan bidra till minskningen av miljöpåverkan i samklang med invändig komfort, energibesparing till passivhusnivå och akustik.

Onsdag 2 april: 11.45
Byggmaterial i grön fastighets utveckling!

Tomas Puhringer, Area Marketing director, Weber Saint-Gobain
De sista åren har frågan kring hur arbetsmiljön med alla dess parametrar kan påverka hur vi mår, arbetar och presterar i de byggnader och miljöer vi vistas i kommit allt högre upp på dagordningen. För många aktörer som arbetar med fastighetsutveckling har detta skapat olika affärsmöjligheter. I föredraget ges lite input från byggmaterialindustrin för fortsatta diskussioner och möjliga samarbeten.

Torsdag 3 april: 14.00
Sveriges betongbyggnader tar årligen upp 300 000 ton CO2

Ronny Andersson, Chef FoI Cementa AB samt Adj. Prof. LTH, inbjuden av Weber, Saint-Gobain byggprodukter AB
Betongen tar under sin användning upp och binder koldioxid. Detta har varit känt länge men inte kvantifierats. I ett nyligen avslutat, och internationellt publicerat, forskningssamarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Tekniska Högskola och Cementas har nu detta gjorts. Framöver kan därför olika miljövarudeklarationer av betongprodukter tillgodoräkna sig det CO2-upptag som sker under betongens användning vilket ger en mer rättvis jämförelse av betongens klimatpåverkan i jämförelse med andra material. I genomsnitt innebär det att CO2-emissionerna för betong minskas med drygt 10 %. Man beräknar också att hela Sveriges bestånd av befintliga betongbyggnader varje år tar upp 300 000 ton koldioxid.

Fredag 4 april: 10.30
Minska koldioxiden med hjälp av krossad betong

Karin Pettersson, R&D Manager, Weber Saint-Gobain och Carola Mattson, QEHS Manager Weber Saint-Gobain
Nu kan vi kvantifiera betongens årliga upptag av koldioxid under sin användning. I och med detta kommer det finnas möjligheter att göra säkrare LCA beräkningar för produkter innehållande cement.